• Dzień postaci z bajek

     • 4 lutego klasy I-III uczestniczyły w dniu zorganizowanym przez ich wychowawczynie "W krainie baśni". Zajęcia odbywały się w poszczególnych salach lekcyjnych. Uczniowie wysłuchali baśni czytanych przez nauczyciela, uczyli się poprzez elementy zabawy, rozwiązywali krzyżówki, rebusy, układali puzzle. Nie obeszło się bez wykonania pięknych prac plastycznych. Z tej okazji, nasi najmłodsi uczniowie przygotowali stroje, które były odzwierciedleniem postaci z baśni i bajek.

     • Dzień Bezpiecznego Internetu

     • Dzień Bezpiecznego Internetu - wtorek 9 lutego

       

      Działajmy razem! 
      Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa
      we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.

       

      Podstawowe zasady bezpieczeństwa w Internecie

      1. Ustal z dzieckiem zasady korzystania z sieci.
      2. Umieść komputer w powszechnie dostępnym miejscu w domu.
      3. Naucz dziecko zasady ograniczonego zaufania do osób i treści, na które trafia w sieci.
      4. Naucz dziecko chronić prywatność.
      5. Przekonaj dziecko, by zawsze konsultowało z Tobą materiały, które publikuje w Internecie.
      6. Nie narażaj dziecka, publikując bezkrytycznie jego zdjęcia w sieci!
      7. Chroń komputer dziecka przed niewłaściwymi treściami.
      8. Upewnij się, że Twoje dziecko korzysta z gier adekwatnych do jego wieku.
      9. Upewnij się, że szkoła do której chodzi dziecko opracowała i wdrożyła system zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc.
      10. Naucz dziecko szacunku dla innych internautów i przekonaj je, że nawet pozornie niewinne żarty potrafią bardzo krzywdzić.

      Więcej:
      www.dzieckowsieci.pl – zagrożenia w sieci
      www.sieciaki.pl – strona dla dzieci
      Helpline.org.pl – pomoc w przypadku cyberprzemocy


      Źródło: www.dzieckowsieci.pl

     • Niezwykły prezent z USA

     • Otrzymaliśmy wspaniały prezent z Akademii Wojskowej West Point w USA. Jej fortyfikacje tworzył patron naszej szkoły Tadeusz Kościuszko. Fundatorem oficjalnego banera uczelni jest Pan Profesor Wiesław Grebski. Bardzo dziękujemy. Baner będzie zdobił jeden z korytarzy naszej szkoły. 

      BANER AKADEMII WOJSKOWEJ

      STANÓW ZJEDNOCZONYCH W WEST POINT

      KTÓREJ FORTYFIKACJE ZAPROJEKTOWAŁ

      TADEUSZ KOŚCIUSZKO

       

      FUNDATOR: PROFESOR WIESŁAW GREBSKI

      PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY – HAZLETON (USA)

    • Korekcyjne
     • Korekcyjne

     • Od lutego zapraszamy na gimnastykę korekcyjną, która będzie prowadzona przez p. Hannę Ficek w piątki na
      7 (13.40 - 14.25) i 9 (15.30 - 16.10) godzine lekcyjnej.

    • Konkurs biblioteczny
     • Konkurs biblioteczny

     • W związku z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego wypadającego 21 lutego biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie

      Ilustrowany słownik gwary śląskiej

      Regulamin:

      - każdy uczestnik przygotowuje 10 ilustrowanych haseł

      - forma dowolna (książeczka, kartka A3/A4)

      - podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą prace należy złożyć w bibliotece szkolnej (klasy IV-VI przesyłają na maila nauczyciel@spgaszowice.pl) do 19.02.2021

     • Wierszem pisane...

     • Pani Regina Sobik ofiarowała szkole cztery swoje wiersze dotyczące postaci naszego patrona - Tadeusza Kościuszki . Zostaną one wyeksponowane w specjalnej gablocie na jednym z korytarzy szkolnych. Serdecznie dziękujemy. 

       

      PRZEGRANA MIŁOŚĆ

      Pośród łąk i pól Sosnowicy
      unosząc duszę w przestworza
      rozkwitła pierwsza młodzieńcza
      niczym dojrzały łan zboża

      Ona o oczach jak niebo
      On młodzian ambitny młody
      pili ten nektar szaleństwa
      jak dzbanek ożywczej wody

      Choć płonie ogniem uczucie
      nie będzie tym dwojgu dana
      mimo że zmysły odbiera
      to już na starcie przegrana

      Gdy los przekorny okrutny
      rządzi innymi prawami
      miłość co pąkiem rozkwitła
      smaga wyrzutów razami

      -Królowo serca mojego
      jestem jak gołąb raniony
      Ludwiko słońce Ty moje
      nie Tobie ja przeznaczony

      Dlaczego Twój Ojciec sędzią
      zabrał mi resztki nadziei
      oddał w ramiona innego
      byś szczęście mogła z nim dzielić

      - Tadeuszu moja miłość
      jest jako ten kwiat zerwany
      nie zapomni chwil minionych
      balsamem na duszy rany

      Jak ptak błąkasz się po świecie
      kajdanami ci niewola
      orężem kosa armaty
      jakże smutna Twoja dola

      Zarosły ścieżki tęsknotą
      zostały wspomnień kamienie
      w cieniu parkowych alei
      można zobaczyć dwa cienie

      I tylko jak dawniej echo
      gdzieś hen w sosnowickim lesie
      wyznania dwojga kochanków
      miłosnych westchnień w świat niesie

       

      ZNAŁY GO WSZYSTKIE NARODY

      Wielkim stawiają pomniki chwały

      z brązu marmuru spiżu kamienia

      dla Niego Kopiec na ziemi przodków

      darem szacunku misją spełnienia

      Pomnik Mogiła symbol wolności

      z pól  nasiąkniętych krwią bohatera

      dla Naczelnika Wodza Kościuszki

      co bramy wolności czynem otwierał

      Znały go wszystkie narody świata

      pełen charyzmy o sercu prawym

      obrońca słabych i uciśnionych

      chluba ludzkości nie dbał o sławę

      Podrywał ludność do walki z wrogiem

      a honor był mu powszednim chlebem

       choć los nie szczędził cierpień zawodów

      walczył o wolność pod obcym niebem

      Dziś serce Jego bije w narodzie

      by  nie zapomnieć czasów niewoli

      w dalekiej Australii Górą Kościuszko

      w Polsce nazwami ulic przedszkoli

       

      KOSYNIEROM

      Huknęły armaty  pod Racławicami

      zbudziły do boju niczym trąb tysiące

      na pobojowisku gdzie krzyki walczących

      w kosach jak lusterku przegląda się słońce

      A te niczym zboże kłaniają się nisko

      Tym co ciężką pracę w walkę zamienili

      gdyż nie tylko żywią ale też i bronią

      dumne że Naczelnik docenił ich siły

      Moskal im nie straszny i nie straszne działa

      gdy Kościuszko z nimi do walki zagrzewa

      armia Kosynierów dziś święci triumfy

      bo wolność krwią własną i chlebem dojrzewa.

       

      KIM BYŁ NACZELNIK KOŚCIUSZKO

      Kim był Naczelnik Kościuszko

      wyglądał na bohatera

      czy może prosto zwyczajnie

      czy też na oficera

      Ja odpowiedzieć nie umiem

      wcale go przecież nie znałam

      lecz z podręcznika historii

      coś niecoś wyczytałam

      Podobno miał wielki talent

      i nieprzeciętne zdolności

      kochali go Krakowianie

      żołnierze i ludzie prości

      Bronił ojczyzny praw ludzi

      walczył o wolność narodów

      miał poważanie szacunek

      nawet u swoich wrogów

      Żołnierz generał inżynier

      fortece szańce budował

      był też wielkim artystą

      grał, śpiewał, nie tylko malował

      Za to że walczył o godność

      zdeptaną przez czas niewoli

      dzisiaj nam wiernym patronem

      szkół, ulic oraz przedszkoli

      W Krakowie dla Jego zasług

      kopiec mu usypali

      w Stanach nazwali hrabstwo

      a Górę w dalekiej Australii

      autor Regina Sobik

    • Pomoc dla uczniów
     • Pomoc dla uczniów

     • Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje o nowych inicjatywach skierowanych do uczniów: poradni online „Zawsze jest jakieś wyjście” oraz programie profilaktyki uniwersalnej „Loguj się z głową”. Poradnia online „Zawsze jest jakieś wyjście” łączy użytkowników poszukujących pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Umożliwia współpracę wielosektorową na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych. Portal poradni online wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne zabezpieczające politykę prywatności.
      Ważną funkcją poradni online jest zakładanie profili instytucji publicznych świadczących pomoc, które przez rejestrację danej placówki i jej specjalistów w kalendarzu, będą mogły prowadzić indywidulne i grupowe formy wsparcia dostosowane do potrzeb odbiorców. W okresie pandemii duża grupa dzieci, rodziców i nauczycieli wymaga natychmiastowej pomocy i wsparcia. Stworzenie w poradni online profili poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz ze specjalistami daje szansę na szybkie dotarcie do podopiecznych ze swojego regionu. Przy działaniach wielosektorowych, można zaprosić do współpracy i założenia w poradni online profilu instytucji publicznej właściwej dla danej sprawy. Do upowszechnienia w szkołach i placówkach oświatowych Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje program profilaktyki uniwersalnej pod nazwą „Loguj się z głową”, który powstał z
      inspiracji i współpracy MEiN oraz Ministerstwa Zdrowia. Program ma za zadanie dostarczenie wiedzy i ukształtowanie umiejętności u dzieci i młodzieży szkolnej, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed e-uzależnieniami. Adresatami projektu są uczniowie ze szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych oraz rodzice. Program przystosowany jest do realizacji przez nauczycieli bez konieczności szkolenia.
      Adresy internetowe:
      https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/
      https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/loguj-sie-z-glowa-czyli-jak-bezpiecznie-korzystac-z-
      internetu

    • Umiem pływać
     • Umiem pływać

     • Od 1 II 2021 rusza nowy program „Umiem pływać”

      Do projektu mają być włączone klasy I-III.

      Należy przeprowadzić nabór uczniów ( 45 uczniów- w miarę po równo ilość chłopców i dziewczyn).

      Ilość wyjazdów:20.

      Ilość opiekunów: 3 nauczycieli

      Termin wyjazdów: poniedziałek godzina 15:00 ( w przypadku klasy IA będzie zmieniony  plan lekcji!!)

      Sugerowana cena za udział w wyjazdach: 80 zł od ucznia.

      Rekrutację prowadzą wychowawcy klas . Termin:  do środy (20.01.2021) godzina 15.00. 

    • Praca szkoły od 18.01.2021r.
     • Praca szkoły od 18.01.2021r.

     • Po okresie ferii zimowych, od poniedziałku 18.01.2021,  rozpoczynamy naukę w następujących formach:

      - klasy I-III stacjonarnie (w szkole)

      - klasy IV-VI (edukacja zdalna). Zasady pozostają niezmienione w stosunku do okresu przed świętami Bożego Narodzenia.

      PROSIMY RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III O DOKŁADNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH ZASAD !!!

      ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY OD 18.01.2021 DLA UCZNIÓW KLAS I-III

      1. Kontakt z sekretariatem wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznym.
      2. Uczniowie i pracownicy obsługi mają ograniczony kontakt z uczniami.
      3. Do szkoły mają wstęp wyłącznie osoby zdrowe.
      4. Na terenie szkoły nie przebywają rodzice i opiekunowie uczniów.
      5. Ucznia przyprowadza do szkoły tylko jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.
      6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust.

      Stosuje się w przestrzeni wspólnej szkoły.

      1. Każdorazowo złe samopoczucie zgłaszane jest wychowawcy klasy, który podejmuje odpowiednie działania zgodne z ustalonymi procedurami.
      2. Uczniowie poszczególnych klas przebywają w swoich klasach z jednym nauczycielem, wyjątek stanowią przedmioty wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, gdzie przechodzą do odpowiednich sal.

      Realizacja podstawy programowej odbywa się bez zmian.

      1. Przydział klas:

      IA sala nr 6

      IB sala nr 1

      IIA sala nr 15

      IIB sala nr 17

      IIIA sala nr 25

      IIIB sala nr 23

      2. Harmonogram rozpoczynania zajęć klas I-IIIA:

      Poniedziałek -  Ib 8:00, IIb 8:05, IIIa 8:10

      Wtorek: Ia 8:00, IIa 8:05, IIb 8:10, IIIb: 8:15

      Środa: Ib 8;00IIa 8:05, IIb 8:10, IIIa 8:15

      Czwartek: Ia 8:00, IIa 8:05, IIb 8:10, IIIb 8:15

      Piątek: Ib 8:00IIa8:05, IIb 8:10, IIIa 8:15

      Zajęcia odbywają zgodnie z planem lekcji na tych samych zasadach.

       

      1. Ogranicza się kontakty w pokoju nauczycielskim do niezbędnego minimum z zachowaniem zasad dystansu społecznego.
      2. Nauczyciel prowadzący zajęcia zachowuje dystans społeczny i ma obowiązek zakrywania ust i nosa.
      3. Ogranicza się korzystanie z pomocy szkolnych na zasadach reżimu sanitarnego.
      4. Uczniowie mają stałe miejsca w ławkach z zachowaniem dystansu społecznego.
      5. Dyżury na przerwach miedzy zajęciami lekcyjnymi pełnią nauczyciele, którzy mają z daną klasą zajęcia. Zarówno przed rozpoczęciem danej godziny lekcyjnej, jak i po jej zakończeniu.
      6. Przerwa śniadaniowa odbywa się tylko i wyłącznie w danej klasie po uprzednim zdezynfekowaniu lub umyciu wodą z mydłem rąk.
      7. Uczniowie nie spotykają się między klasami.
      8. Przerwy odbywają się tylko na korytarzach, gdzie klasa ma lekcje.
      9. Uczniowie podczas przerw noszą maseczki ochronne zasłaniające usta i nos oraz zachowują dystans społeczny.
      10. Korzystanie z toalet odbywa się w oparciu o ogólne zasady reżimu sanitarnego ( dezynfekcja i mycie rąk, dystans społeczny).
      11. Pracownicy obsługi dezynfekują korytarze, poręcze i powierzchnie narażone na kontakt fizyczny, a także toalety po każdej przerwie międzylekcyjnej i odnotowują to na bieżąco po każdej tego typu czynności.

      Dezynfekcja klas odbywa się przed i po zakończeniu zajęć danego dnia.

      1. Pracownik obsługi pełni stały dyżur na jadalni podczas spożywania przez uczniów posiłków.
      2. Świetlica szkolna działa zgodnie z planem z zachowaniem ogólnych wytycznych MEN i GIS.
      3. Przerwy obiadowe odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierownika świetlicy.
      4. Owoce i mleko do sal, w których odbywają się zajęcia przekazują wyłącznie pracownicy obsługi szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego.
      5. Korzystanie z biblioteki odbywa się na zasadach zgłoszenia przez wychowawcę lub nauczyciela zapotrzebowania klasy na książki. Nauczyciel bibliotekarz dostarcza książki do danej sali. Uczniowie nie wchodzą do biblioteki, by nie przechodzić przez świetlicę szkolną.

      Książki podlegają kwarantannie zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.

      1. Dezynfekcja obejmuje również szafki szkolne ( po rozpoczęciu i zakończeniu zajęć)- część zewnętrzna szafek, a okresowo cześć wewnętrzna.
      2. Pracownicy kuchni mają ograniczony kontakt z pozostałymi pracownikami obsługi.
      3. Pracownicy obsługi ograniczają kontakt między sobą do niezbędnego minimum z zachowaniem reżimu sanitarnego.

      Prosimy o przeczytanie rekomendacji MZiGIS dla klas I-III szkół podstawowych www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

     • Zdalnie - kreatywnie

     • Podczas edukacji zdalnej klasa Ia sumiennie pracuje i rozwija swoje kreatywne zdolności. Przygotowuje sie do nadejścia zimy, a także Świąt Bożego Narodzenia! Oto niektóre z efektów pracy pierwszaków!

     • Uczniowie klasy III

     •  Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu  i wszystkim Pracownikom szkoły

      życzymy:

        zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

      oraz Szczęśliwego Nowego 2021 Roku!!! 

     • Życzenia

     • Wiary, która odmieni nasze serca,

      Nadziei, że jutro bedzie lepsze,

      Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu.

      I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy. 

      Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

      Życzy wszystkim Uczniom, Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom szkoły Samorząd Uczniowski

     • Kolędnicy 2020

     • Jak co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w akcji „ Kolędników Misyjnych.” Tym razem pomagamy Maasajskim dzieciom mieszkającym w Kenii i Tanzanii. Dzieci tych krajów Zebrane środki zostaną przeznaczone dla masajskich dzieci, by pomóc w wyrównaniu ich szans edukacyjnych, w ochronie zdrowia oraz w budowie studni, ponieważ z braku czystej wody dzieci często chorują. Potrzeby są bardzo duże, dlatego liczy się każde wsparcie! W tym roku z racji obostrzeń nie możemy wędrować z domu do domu, ale poprzez nagranie on line trafiamy do domów i Waszych Rodzin, a wsparcie można udzielić w naszym kościele parafialnym dzo czego wszystkich o dobrych sercach zachęcamy!!! Naishi o kule! – „Miodu i mleka życzymy”

      Filmik nakręcony przez kolędników

     • Choinka

     • Konkurs zakończony!

      I miejsce - Emilia Tomiczek kl Ia

      II miejsce - Mateusz Nowak kl. IIIa

      III miejsce - Paweł Szulc IIIa

      klasy IV - VI

      I miejsce - Julia Brzezina IVa

      II miejsce - Emilia Grzenik VIa

      III miejsce - Kacper Szulc VIa

      Wszystkie choinki są piękne dlatego też dla wszystkich za udział do odebrania w szkole są małe świąteczne upominki i dyplomy. Nagrody można odbierać w szkole w dniach 17 - 23.12.2020r. w godzinach 7.00-15.00

      Pozdrawiamy i życzymy zdrowych i wesołych świąt!!!

      Wychowawcy świetlicy szkolnej

     • Siłownia

     • Część naszej siłowni pod chmurką już jest gotowa. Przed rozpoczęciem ćwiczeń przeczytajcie REGULAMIN OBIEKTU !!!!!!! Pamiętajcie także o zasadach związanych z pandemią COVID - 19. 

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
   • sekretariat@spgaszowice.pl
   • +48 32 430 55 80
   • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice
  • Logowanie