• Ważne informacje

     • W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz nowymi wytycznymi w tej sprawie od poniedziałku 22.03.2021 do piątku 9.04.2021 zajęcia w klasach I-III będą odbywały się tylko w formie nauczania zdalnego. Dzieci będą realizowały wszystkie zajęcia zgodnie z planem na dany dzień. Nauka w klasach IV- VI będzie przebiegała na dotychczasowych zasadach (tylko forma zdalna). Informuję również, że rekolekcje Wielkopostne nie odbędą się w zapowiedzianym termie (22-24.03.2021). W godzinach planowanych rekolekcji odbędą się planowe zajęcia lekcyjne.
      Przerwa Wielkanocna – 1.04.2021 (czwartek) – 6.04.2021 (wtorek).
                                                                                                                             Pozdrawiam. Dyrektor szkoły.

     • Rekolekcje Wielkopostne 2021

     • PONIEDZIAŁEK (22.03.2021)

      - Rekolekcje dla klasy VIA, VIB, VIC – od godziny 8.00 łączymy się ze stroną Parafii w Gaszowicach
      https://kosciol-gaszowice.click2stream.com/, następnie naciskamy: Duszpasterstwo, Online i głośnik w prawym dolnym roku ekranu. Lekcja druga i następne odbywają się według plany. Lekcja druga od 9.05.

      - Rekolekcje dla klas I-V. Uczniowie klasy IIIA przychodzą do szkoły według planu lekcji a od godziny 9.00, z wychowawcą klasy, biorą udział w rekolekcjach w kościele. Pozostałe klasy uczestniczą w rekolekcjach w formie online w szkole (IA, IB, IIA, IIB i IIIB, która przychodzi do szkoły na 8.50). Wychowawcy klas przygotowują przekaz na tablicach interaktywnych lub ekranach multimedialnych. Po rekolekcjach zajęcia odbywają się według planu na ten dzień. Klasy: IVA, IVB, VA odbywają rekolekcje w domu. Dla klas: IVA, IVB i VA trzecia lekcja rozpoczyna się o godzinie 10.05.

      WTOREK (23.03.2021)

      - Rekolekcje dla klasy VIA, VIB, VIC – od godziny 8.00 łączymy się ze stroną Parafii w Gaszowicach https://kosciol-gaszowice.click2stream.com/, następnie naciskamy: Duszpasterstwo, Online i głośnik w prawym dolnym roku ekranu. Lekcja druga i następne odbywają się według plany. Lekcja druga od 9.05.

      - Rekolekcje dla klas I-V. Uczniowie klasy IIIB przychodzą do szkoły według planu lekcji a od godziny 9.00, z wychowawcą klasy, biorą udział w rekolekcjach w kościele. Pozostałe klasy uczestniczą w rekolekcjach w formie online w szkole (IA, IB, IIA, IIB i IIIA, która przychodzi do szkoły na 8.50). Wychowawcy klas przygotowują przekaz na tablicach interaktywnych lub ekranach multimedialnych. Po rekolekcjach zajęcia odbywają się według planu na ten dzień. Klasy: IVA, IVB, VA odbywają rekolekcje w domu. Dla klas: IVA, IVB i VA trzecia lekcja rozpoczyna się o godzinie 10.05.

      ŚRODA (24.03.2021)

      - Rekolekcje dla klasy VIA, VIB, VIC – od godziny 8.00 łączymy się ze stroną Parafii w Gaszowicach
      https://kosciol-gaszowice.click2stream.com/, następnie naciskamy: Duszpasterstwo, Online i głośnik w prawym dolnym roku ekranu. Lekcja druga i następne odbywają się według plany. Lekcja druga od 9.05.

      - Rekolekcje dla klas I-V. Uczniowie klasy IIA I IIB przychodzą do szkoły według planu lekcji a od godziny 9.00, z wychowawcami klas, biorą udział w rekolekcjach w kościele. Pozostałe klasy (IA, IB, IIIA, IIIB) uczestniczą w rekolekcjach w formie online w szkole. Wychowawcy klas przygotowują przekaz na tablicach interaktywnych lub ekranach multimedialnych. Klasy IVA, IVB, VA uczestniczą w rekolekcjach w domu. Po rekolekcjach zajęcia odbywają się według planu na ten dzień. Dla klas: IV i V trzecia lekcja rozpoczyna się o godzinie 10.05.
      UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE UCZĘSZCZAJĄ NA LEKCJE RELGII I NIE UCZESTNICZĄ W REKOLEKCJACH
      A UCZĄ SIĘ W DNIACH 22-24.03.2021 W SZKOLE UDAJĄ SIĘ W TYM CZASIE NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE.

      PRZERWA WIELKANOCNA W TYM ROKU PRZYPADA NA DNI:
      1.04.2021 – 6.04.2021 (od czwartku do wtorku)

     • Dzień Matematyki

     • 12 marca klasy pierwsze obchodziły „Dzień Matematyki”. Zajęcia zostały wzbogacone o zabawy

      matematyczne, ruchowe, rytmiczne, a także elementy kodowania. Kształtowaliśmy nie tylko

      umiejętności matematyczno-logiczne, ale także kreatywność. Wykorzystaliśmy figury geometryczne

      tangramu do stworzenia obrazka, który powstał w naszej wyobraźni. A oto efekty działań uczniów:

     • Asy Internetu

     • Pan Marek Płatek z Rady Rodziców naszej szkoły wspiera nas w licznych akcjach. Tym razem wziął udział w Konferencji Asów Internetu. Jednym z jej owoców są otrzymane materiały dydaktyczne. Będą one wykorzystane przez nauczycieli na lekcjach: wychowawczych, informatyki i wychowania fizycznego. Serdecznie dziękujemy. 

     • Konkurs plastyczny w Roku Św. Józefa

     • Zapraszamy do konkursu!!!

      "Potem (Jezus) poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk, 2, 51 - 52)

      Celem konkursu jest:

      • pogłębienie wiedzy o św. Józefie w oparciu o wskazany tekst biblijny
      • ukazanie św. Józefa, który jest patronem kościoła powszechnego jako Świętego, który może stać się patronem współczesnych rodzin

      Zasady uczestnictwa:

      • do udziału zapraszamy dzieci, których zadaniem jest wykonanie za pomocą dowolnej techniki pracy plastycznej, która powinna nawiązać to tematu konkursu "Świety Józef - opiekun Śwętej Rodziny, opiekun naszych rodzin."
      • sposób wykonania: praca plastycznaa przedstawiająca ujęcie tematu konkursu dowolną techniką w dowolnym formacie
      • na odwrocie każdej pracy plastycznej należy nakleić kartkę z imieniem i nazwiskiem, klasa

      Komisja konkursowa bedzie oceniać: trafnosć ujęcia tematu, pomysłowość i oryginalność, sposób przygotowania i wybór materiałów, z których praca została wykonana.

      Termin: pracę należy dostarczyć do 18.03.2021r. Pani Marii Tomik

     • "Zostaw lekturę, zrób sobie fryzurę"

     • Z okazji Dnia Kobiet Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkie kobietki do uczestnictwa w akcji "Nie zwalnia mnie kamera przed pójściem do fryzjera"! Dziewczyny, które w poniedziałek pokażą się na lekcji w wystrzałowej fryzurze, zostaną zwolnione z odpowiedzi ustnej.

     • Propagowanie czytelnictwa

     • Propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów jest priorytetem w edukacji wczesnoszkolnej. Począwszy od czytania krótkich opowiadań na edukacji polonistycznej przechodzimy do próby czytania tekstów w języku angielskim. Na lekcjach języka obcego angielskiego klasy II a i II b realizowały projekt oparty na słuchaniu, czytaniu oraz przeglądaniu książek dla najmłodszych uczniów w języku angielskim. Dalszą częścią projektu było wykonanie książeczek, stworzenie ich od podstaw. Uczniowie chętnie uczestniczyli w projekcie, ucząc się poprzez kreatywne działanie. Uczniowie klas drugich poznali wesołe przygody Lisa oraz jego koleżanki Myszki. A oto efekty naszej pracy.

       

     • Ogólnopolski konkurs Sprzątanie Świata 2020r

     • Jak pewnie pamiętacie, nie tak dawno zbieraliśmy wysłużone telefony komórkowe. Akcja zorganizowana była przez firmę EKOPHONE pod nawą "Sprzątanie Świata 2020". 

      Dzisiaj kurier przywiózł do nas naszą wygraną w postaci dwóch bonów Sedexo o wartości 20 zł. Kwotę przekażemy na zakup owocowych herbatek dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Lyskach.

      Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

     • "Potyczki ortograficzne"

     • "Choć ortografia bywa trudna, to wcale nie musi być nudna!"

      O tym przekonali się uczniowie klsy IIa. Oprócz częstych zmagań z zasadami ortograficznymi w "Potyczkach ortograficznych" i "piątkowych dyktandach słuchowych", drugoklasiści pisali tzw. dyktando biegane. 

      Polegało ono na tym, że tekst był rozwieszny w klasie i poza nią. Był napisany na kolorowych kartkach, różną czcionką. Uczeń miał za zadanie podbiec do tekstu, zapamiętać jak największą ilość słów, wrócić na miejsce i zapisać zapamiętany tekst w zeszycie.

      Biegane dyktando wywołało dużo pozytywnych emocji i radości. 

      Polecamy i życzymy dobrej zabawy.

      Uczniowie kl.IIa z p. Anią

    • "Ilustrowany słownik gwary śląskiej"
     • "Ilustrowany słownik gwary śląskiej"

     • Z przyjemnością ogłaszamy wyniki bibliotecznego konkursu pt. „Ilustrowany słownik gawry śląskiej”:
      Klasy 1-3:
      I MIEJSCE: Amelia Dudek kl.3a i Alicja Brzezina kl. 2b
      II MIEJSCE: Robert Gac kl. 2b i Łucja Lepiarczyk kl. 2b
      III MIEJSCE: Weronika Grzenik kl. 2b
      WYRÓŻNIENIE: Patrycja Kłosek kl. 3a

      Klasy IV-VI:
      I MIEJSCE: Julia Brzezina kl. 4a
      II MIEJSCE: Piotr Adamczyk kl. 4a
      III MIEJSCE: Robert Hanusek kl. 6a

      Gratulujemy!

    • Rekrutacja na nowy rok szkolny 2021/2022
     • Rekrutacja na nowy rok szkolny 2021/2022

     • Szanowni Rodzice

      W zakładce Rekrutacja zamieszczono informacje dotyczące rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  w Gaszowicach na rok szkolny 2021/2022. Prosimy o zapoznanie się  z terminami naboru, regulaminami oraz niezbędną dokumentacją. Wnioski do wypełnienia zostały zamieszczone w  tej samej zakładce. Zachęcamy do ich pobrania. Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami będzie można składać od 1 marca 2021 roku . Wnioski, w zaklejonej kopercie, będą odbierane przez   pracownika obsługi przy wejściu do budynku szkoły.

      Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

      Zgłoszenie / wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

      od 01.03.2021 r.

      do 19.03.2021 r.

      Termin w postępowaniu uzupełniającym

      od 12.04.2021 r.

      do 23.04.2021 r.

      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

      Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

      od 22.03.2021 r.

      do 26.03.2021 r.

      Termin w postępowaniu uzupełniającym

      do 27.04.2021 r.

      Podania do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

      od 30.03.2021 r.   30.04.2021 r.

     • Klasa IIb bawi się w podchody

     • Dzisiaj klasa 2b bawiła się w podchody matematyczne. Uczniowie rozwiązywali zadania tekstowe z mnożeniem, które najpierw musieli odszukać. Wszyscy się wspaniale bawili, a rozgrywki wygrała drużyna najmniej liczna - 3 osobowa.

     • Walentynki 2021

     • Jeśli zdziwiona jest Wasza minka z jakiej okazji ta walentynka, to przecież dzisiaj jest 14 - go święto każdego zakochanego. 

      Z okazji Walentynek składamy życzenia wszystkim uczniom i pracownikom szkoły

      Samorząd Uczniowski 

    • Wyniki konkursu "Jesień w obiektywie"
     • Wyniki konkursu "Jesień w obiektywie"

     • Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu fotograficznego "Jesień w obiektywie " skierowanego dla klas 1-3. 5 prac zostało wysłanych do SP 23 w Rybniku, z których nasi uczniowie uzyskali:

      II miejsce Paulina Fajkis 2b

      III miejsce Zuzanna Unruh 1a

      Wyróżnienie Alicja Brzezina 2b

      W szkole, spośród pozostałych pięknych prac wyróżnienie otrzymali: Maksymilian Trosiński 1b, Emilia Bojdak 2b, Amelia Dudek 3a.

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

      Koordynator Sylwia Binek

     • Zaproszenie do projektu

     • Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w projekcie TELLaSTORY – Storytelling realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle. Polega on na wprowadzeniu innowacyjnej metody opowiadania historii Story Seekers do praktyki nauczania i uczenia się poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego programu dla szkół podstawowych. Organizatorzy projektu współpracują ze Stowarzyszeniem MANKO oraz partnerami edukacyjnymi z Czech i Słowenii. Dyrektor udzielił organizatorom wywiadu dotyczącego szkoły a dziesięciu nauczycieli wypełniło online-ankietę. Czekamy na kolejne części projektu.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
   • sekretariat@spgaszowice.pl
   • +48 32 430 55 80
   • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice
  • Logowanie