• Nauczyciele

    • NAZWISKO I IMIĘ

     NAUCZANE PRZEDMIOTY

     WYCHOWAWSTWO

     Babiak  Anna Edukacja dla bezpieczeństwa  

     Bienek Dorota

     Wychowanie Fizyczne,
     Biologia

     VI a

     Binek Sylwia

     Edukacja wczesnoszkolna,
     zajęcia  indywidualne z matematyki

     IIB

     Chowaniec Maria

     Edukacja wczesnoszkolna,
     Przyroda, Biologia, zajecia dydaktyczno-wyrownawcze, zaj z godz. dyrektorskich

     III A

     Chrószcz Ewa

     Świetlica
     Doradztwo zawodowe

      

     Ficek Hanna

     Zajęcie rewalidacyjne - ruchowe

      
     Jezusek Celina / Akseńczyk Edyta

     Język angielski,
     zajęcia indywidualne, zajecia z godz. dyrektorskich

      

     VB

      

     Jurkiewicz Kaja terapia SI, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne  

     Jurkowska Anna

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Matematyka,
     zajecia indywidualne, zajecia z god. dyrektorskich

      

     VI B

      

     Kubik Małgorzata

     Język mniejszości - niemiecki,
     Kultura własna niemiecka, zajecia z uczniami z Ukrainy

      

     Kuźnik Romana

     zajęcia informatyczne, zajęcia z uczniem zdolnym

      

     Maćczak Justyna

     Język angielski,
     Geografia, rewalidacja, 

     VII B

     Malczok Sylwia Religia  
     Małek Beata Jezyk polski, zajecia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego  

     Marcol Karina

     Muzyka,
     Plastyka
     świetlica, godziny dyrektorskie

     IV B

     Mazurek Sylwia

     Technika,
     Plastyka,
     nauczyciel wspomagający,
     zajęcia rewalidacyjne

      VIII A

     Miera Sylwia

     Pedagog,
     zajęcia rewalidacyjne,
     korekcyjno-kompensacyjne

      

     Mitko Magdalena Język polski, zaj. z godz. dyrektorskiich IVA

     Niestolik Norbert

     Dyrektor,
     Historia

      

     Ploch Agnieszka

     Edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel swpomagający, zaj. z godz. dyrektorskich
     zajęcia rewalidacyjne, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze

     I A

     Porembska Anna

     Edukacja wczesnoszkolna,
     Logopeda,
     zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
     zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
     , zaj, z godz. dyrektorskich

     II A

     Sikora Beata

     Chemia 

     Sitek Justyna Język angielski, zaj. dydaktyczno-wyrownawcze z j. angielskiego

     Skupień Piotr

     Zastępca dyrektora,
     Język polski, historia
      WOS

     VII A

     Tkocz Krystian Fizyka  

     Toman Agata

     Zajęcia rewalidacyjne,
     Logopedia,
     nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny, zajecia indywidualne

      

     Tomik Maria

     Religia

      

     Waliłko Grażyna

     Matematyka,
     WDŻR, zajęcia indywidualne, zaj. z godz. dyrektorskich

     V A

     Wengierska Aleksandra

     zajęcia rewalidacyjne, zajecia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne, edukacja wczesnoszkolna

     IB

     Wojaczek Jolanta

     Edukacja wczesnoszkolna, wspomaganie, zajęcia rewalidacyjne, zajecia dydaktyczno - wyrownawcze

     III B

     Wojaczek Łukasz

     Wychowanie fizyczne,
     Informatyka, zaj. z godz. dyrektorskich

      

     Wróbel Katarzyna Biblioteka  
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
   • +48 32 430 55 80
   • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice Poland
  • Logowanie