• Nauczyciele

    • NAZWISKO I IMIĘ

     NAUCZANE PRZEDMIOTY

     WYCHOWAWSTWO

     Araszkiewicz Barbara Historia  
     Babiak  Anna Edukacja dla bezpieczeństwa  

     Bienek Dorota

     Wychowanie Fizyczne,
     Biologia

     V a

     Binek Sylwia

     Edukacja wczesnoszkolna,
     zajęcia  indywidualne z matematyki

     IB

     Chowaniec Maria

     Edukacja wczesnoszkolna,
     Przyroda, Biologia, zajecia dydaktyczno-wyrownawcze, zaj z godz. dyrektorskich

     II A

     Chrószcz Ewa

     Świetlica
     Doradztwo zawodowe

      

     Ficek Hanna

     Zajęcie rewalidacyjne - ruchowe

      
     Jezusek Celina

     Język angielski,
     zajęcia indywidualne, zajecia z godz. dyrektorskich

     IVB

     Jurkowska Anna

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Matematyka,
     zajecia indywidualne, zajecia z god. dyrektorskich

     V B

     Kubik Małgorzata

     Język mniejszości - niemiecki,
     Kultura własna niemiecka, zajecia z uczniami z Ukrainy

      

     Kuźnik Romana

     Edukacja wczesnoszkolna,
     zajęcia informatyczne,
     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajecia z godz. dyrektorskich, zajęcia z uczniem zdolnym

     III B

     Maćczak Justyna

     Język angielski,
     Geografia, rewalidacja, zajecia indywidualne

     VI B

     Malczok Sylwia Religia  
     Małek Beata Jezyk polski, zajecia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego  

     Marcol Karina

     Muzyka,
     Plastyka
     świetlica, godziny dyrektorskie

     VIII A

     Mazurek Sylwia

     Technika,
     Plastyka,
     nauczyciel wspomagający,
     zajęcia rewalidacyjne

      VII A

     Miera Sylwia

     Pedagog,
     zajęcia rewalidacyjne,
     korekcyjno-kompensacyjne

      

     Magdalena Mitko Język polski, zaj. z godz. dyrektorskiich  

     Niestolik Norbert

     Dyrektor,
     Historia

      

     Ploch Agnieszka

     Edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel swpomagający, zaj. z godz. dyrektorskich
     zajęcia rewalidacyjne, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze

     III A

     Porembska Anna

     Edukacja wczesnoszkolna,
     Logopeda,
     zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
     zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
     , zaj, z godz. dyrektorskich

     I A

     Sikora Beata

     Chemia 

     Sitek Justyna Język angielski, zaj. dydaktyczno-wyrownawcze z j. angielskiego

     Skupień Piotr

     Zastępca dyrektora,
     Język polski,
      WOS

     V A

     Tkocz Krystian Fizyka  

     Toman Agata

     Zajęcia rewalidacyjne,
     Logopedia,
     nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny, technika

      

     Tomik Maria

     Religia

      

     Waliłko Grażyna

     Matematyka,
     WDŻR, zajęcia indywidualne, zaj. z godz. dyrektorskich

     IV A

     Wengierska Aleksandra

     biblioteka
     zajęcia rewalidacyjne, zajecia rozwijające kompetencje społeczne,
     wspomaganie na zajęciach

      

      

     Wojaczek Jolanta

     Edukacja wczesnoszkolna, wspomaganie, zajęcia rewalidacyjne, zajecia dydaktyczno - wyrownawcze

     II B

     Wojaczek Łukasz

     Wychowanie fizyczne,
     Informatyka, zaj. z godz. dyrektorskich

     VII I B

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
   • +48 32 430 55 80
   • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice Poland
  • Logowanie