• Dni wolne

    • DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

     Biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalam następujące dni jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
      

     14 - 15 - 16.05.2024 (egzaminy klas VIII) - wtorek, środa, czwartek
     2.05 2024 po 1 Maja i przed 3 Maja - czwartek
     31.05.2024 (piątek) - po Bożym Ciele
     19.06.2024 (środa – dzień administracyjny)

     Jednocześnie informuję rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o podjęciu decyzji w w/w sprawie.

     Dyrektor szkoły
     dr Norbert Niestolik

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
   • +48 32 430 55 80
   • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice Poland
  • Logowanie