• Dni wolne

    • DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

     Biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalam następujące dni jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
     23-24-25.05.2023 (egzaminy klas VIII)
     2 – 4 - 5.05.2023 (wtorek, czwartek, piątek)
     9.06 2023 (piątek po Bożym Ciele)
     20.06.2023 (wtorek – dzień administracyjny)

     Jednocześnie informuję rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o podjęciu decyzji w w/w sprawie.

     Dyrektor szkoły
     dr Norbert Niestolik

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
   • +48 32 430 55 80
   • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice Poland
  • Logowanie