• Szanowni Państwo Drogie Dzieci

    Psycholog szkolny jest specjalistą od spraw psychiki, problemów rozwojowych, emocjonalnych. Pracuje z uczniami, rodzicami uczniów, współpracuje z gronem pedagogicznym. Diagnozuje przyczyny trudności uczniów w nauce, monitoruje i koordynuje pomoc uczniom w szkole i poza nią. Pomaga w rozwiązywaniu konfliktów- prowadzi mediacje, ułatwia funkcjonowanie uczniów w  relacjach rówieśniczych, pomaga radzić sobie z różnymi problemami.

    Psycholog szkolny  wykonuje zadania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

     

    mgr Hanna Miera psycholog szkolny

     Poniedziałki   7:00 – 13:30

     Piątki               8:00 – 13:30

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
   • +48 32 430 55 80
   • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice Poland
  • Logowanie