• IA -   S. Binek: „W świecie gier i zabaw” (1 godzina)
     IB -   S. Binek: „W świecie gier i zabaw” (1 godzina)
     Ib -    A. Wengierska: "Czym skorupka za młodu nasiąknie..." preorientacja zawodowa w edukacji wczesnoszkolnej

     Ib -   A. Wengierska: Literki w akcji
     IIA –  A. Porembska: „W świecie gier i zabaw” (1 godzina)
     IIB –  S. Binek: „W świecie gier i zabaw” (1 godzina))
     IIIA-   M. Chowaniec : „W świecie gier i zabaw” (1 godzina)
     IIIB –  J. Wojaczek: „W świecie gier i zabaw” (1 godzina)
     IVA –  K. Marcol : „ W świecie muzyki” (1 godzina)
     IVB -  K. Marcol: „W świecie muzyki” (1 godzina)
     VA -   E. Akseńczyk: „W anglojęzycznym świecie” (1 godzina)
     VB -   E. Akseńczyk: „W anglojęzycznym świecie” (1 godzina)
     VIA -  G. Waliłko „Matematyka inaczej” (1 godzina), M. Mitko „ Nasze próby pisarskie” (1 godzina)
     VIB -  G. Waliłko „Matematyka inaczej” (1 godzina), M. Mitko „ Nasze próby pisarskie” (1 godzina)
     VIIA – Ł. Wojaczek: "Robotyka"
     VIIB – Ł. Wojaczek „Robotyka” (1 godzina)
     VIIIA – M. Mitko „Nasze próby literackie” (1 godzina)

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
   • +48 32 430 55 80
   • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice Poland
  • Logowanie