• IA – A. Porembska: „W świecie gier i zabaw” (1 godzina)
     IB – S. Binek: „W świecie gier i zabaw” (1 godzina)
     IIA- M. Chowaniec : „W świecie gier i zabaw” (1 godzina)
     IIB – C. Jezusek : „Język angielski w grach i zabawach klasy I-III” (1 godzina)
     IIIA – A. Ploch: „W świecie gier i zabaw” (1 godzina)
     IIIB – R. Kuźnik: „W świecie gier i zabaw” (1 godzina)
     IVA – K. Marcol : „ W świecie muzyki” (1 godzina)
     IVB - K. Marcol: „W świecie muzyki” (1 godzina)
     VA - C. Jezusek : „Język angielski w grach i zabawach” (1 godzina)
     VB - C. Jezusek : „Język angielski w grach i zabawach” (1 godzina)
     VIA- G. Waliłko „Matematyka inaczej” (1 godzina), M. Mitko „ Nasze próby pisarskie” (1 godzina)
     VIB- G. Waliłko „Matematyka inaczej” (1 godzina), M. Mitko „ Nasze próby pisarskie” (1 godzina)
     VII – A. Jurkowska: „Matematyka inaczej” (1 godzina)
     VIIIB – Ł. Wojaczek „Robotyka” (1 godzina)
     VIIIB– A. Jurkowska „ Matematyka inaczej” (1 godzina)
     VIIIA – M. Mitko „język polski odkrywany na nowo” (1 godzina)

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
   • +48 32 430 55 80
   • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice Poland
  • Logowanie