• Oferta edukacyjna szkoly

    •  

     Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach to miejsce, w którym talenty dzieci oraz ich potrzeby są najważniejsze.

     Zajęcia lekcyjne odbywają się w salach z dostępem do tablic multimedialnych, a nade wszystko prowadzone są przez nauczycieli z pasją, którzy ciągle doskonalą swoją wiedzę i umiejętności.

     Bazę szkoły stanowi biblioteka, której praca ma także wymiar kulturotwórczy i propagujący czytelnictwo w ramach programów czytelniczych.

     Świetlica szkolna zapewnia z kolei nie tylko opiekę uczniom, którzy oczekują na zajęcia lekcyjne, ale także na wielu poziomach rozwija zdolności dzieci przez gry integracyjne czy tworzenie prac plastycznych.

     Szkoła w ramach swojej działalności propaguje idę aktywności sportowej, biorąc udział w licznych zawodach o wymiarze gminnym i wojewódzkim.

     Nasi uczniowie korzystają także z bogatej oferty wyjazdów, wycieczek i obozów językowych organizowanych w ramach pracy wychowawczej.

     Placówka posiada także Izbę Tradycji i Historii Szkoły, w której prowadzone są ciekawe lekcje w otoczeniu unikatowych eksponatów.

     Przy współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej nasi uczniowie rozwijają talenty artystyczne w obszarze muzyki, teatru i tańca.

     W miarę potrzeb świadczymy pomoc psychologiczno-pedagogiczną poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, wspomagające, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz prowadzimy zajęcia rewalidacyjne.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
   • +48 32 430 55 80
   • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice Poland
  • Logowanie