• Liderzy grup zadaniowych

    • LIDERZY GRUP ZADANIOWYCH/KOORDYNATORZY 2022/2023


     ZESPÓŁ KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH – S. BINEK
     ZESPÓŁ DORADZTWA ZAWODOWEGO - E.CHRÓSZCZ
     LIDER WDN – A. PLOCH
     ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY – P. SKUPIEŃ
     ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY – D. WALIŁKO
     OPIKUM SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO – D.WALIŁKO
     NAUCZYCIEL SWIETLICY – E. CHRÓSZCZ, K. MARCOL
     BIBLIOTEKA SZKOLNA – A WENGIERSKA
     ZESPÓŁ KIEROWNICZY – N. NIESTOLIK, P. SKUPIEŃ. G. WALIŁKO, S. MIERA
     ZESPÓŁ PROMOCJI SZKOŁY – A. TOMAN
     ZESPÓŁ WOLONTARIATU – A. TOMAN
     ZESPÓŁ IMPREZ SZKOLNYCH I PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH – S. MAZUREK
     PEDAGOG SZKOLNY – S. MIERA
     PEDAGOG SPECJALNY – A. TOMAN
     PSYCHOLOG – H. MIERA
     ZESPOŁY KLASOWE – WYCHOWAWCY KLAS
     ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY – S. MIERA
     ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ – R. KUŹNIK
     ZESPÓŁ INFORMATYCZNO-TECHNICZNY – Ł. WOJACZEK
     PIELĘGNIARKA SZKOLNA – B. BIERZA
     ZESPÓŁ JĘZYKOWY – J. MAĆCZAK
     ZESPÓŁ SPORTOWO-TURYSTYCZNY – Ł. WOJACZEK
     ZESPÓŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY – S. MIERA
     LOGOPEDA – A. POREMBSKA, A. TOMAN
     ZESPÓŁ STATUTOWY – P. SKUPIEŃ

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
   • +48 32 430 55 80
   • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice Poland
  • Logowanie