• Jak przetrwać, kiedy się pojawi...

 • Dzień kredki

  Dzień kredki wypadający 22 listopada świętowaliśmy nie byle jak! Piękne jesienne drzewa to efekt pracy klas 1.

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  W związku z realizacją projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, klasa 1b podjęła się realizacji projektu pt. "Moja Księżniczka na ziarnku grochu". Uczniowie wspólnie z rodzicami przeczytali baśń, na lekcji dokonali szczegółowej analizy, a podczas zajęć plastycznych własnoręcznie wykonali kukiełki księżniczki lub księcia.

  Rewelacyjnie, prawda?

 • Pierwszaki na Dzień Pluszowego Misia

  Klasa 1a wykonała niedźwiadki polarne i dowiedziała się wielu ciekawych informacji dotyczących ich życia, a klasa 1b wykonała swojego ulubionego pluszaki w ramach zajęć komputerowych i rozwiązywali quiz związany ze znanymi pluszakami pojawiającymi się w bajkach i filmach.

 • Podziękowania

  Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce nakrętek. Zebraliśmy 313 kg nakrętek, co stanowi 313 zł, które w całości przekażemy dla uczennicy naszej szkoły.

  Szkolne Koło Wolontariatu

 • Z biblioteki

  25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia.

  Biblioteka zaprasza do zabawy!

  https://view.genial.ly/5fac0b4cf73eb10d450e11a4/interactive-image-misie?fbclid=IwAR0_k38g1WEyihNv_50V2KcIbPitFQplJfGHURptLBmwbm1w_STLVumuoo4

  P.S. Pamiętajcie o naszym konkursie fotograficznym dla klas 1-3

 • "Karolcia" w klasie III

  Uczniowie kl. III a podczas lekcji zdalnych omawiali kolejną przeczytaną lekturę. Była to ,,Karolcia” napisana przez Marię Kruger. Lektura wszystkim bardzo się podobała, więc puściliśmy wodze fantazji i wkroczyliśmy śmiałym krokiem wraz z tytułową Karolcią z błękitnym koralikiem w świat fantazji. Zabawa była przednia. W efekcie powstały prześliczne kukiełki Karolci oraz  innych bohaterów. Serdecznie polecamy przeczytanie tej fantastycznej książki.

  K. Wypłata

 • Informacja dla uczniów

  Nasza szkoła jest wydawcą książki „Gaszowiccy święci – hagiografia jako źródło wychowania”.

  Uczniowie rysowali portrety świętych zamieszczone w tej publikacji.
  Decyzją Rady Rodziców wszyscy autorzy prac otrzymają w prezencie egzemplarz wspomnianej książki.

  Prosimy rodziców dzieci lub wskazane przez nich osoby o odbiór nagrody.
  Książki będą wydawane przez pracowników obsługi szkoły przy drzwiach wejściowych.
  Zapraszamy w czwartek i piątek (19 i 20 listopada 2020) w godzinach 8.00-15.00.

  Lista nagrodzonych uczniów:

  BŁAŻEJ WITEK, JAKUB ROJEK, KINGA SUMPER, MAŁGORZATA GASZKA, AGNIESZKA
  BIEROŃSKA, EMILIA GRZENIK, OLIWIA ZAPAŁA, PAWEŁ MILERT, MILENA DUDA, WIKTORIA
  BIEGAŃSKA, KAROL ZIMNY, PAWEŁ SAK, MILENA CICHOS, MAGDALENA BOGOCZ, ADRIAN
  SZCZECINA, APOLONIA LEWANDOWSKA, DENIS BLUSZCZ, PATRYK MANDRYSZ, MAGDALENA
  ŁĄCZKA, IZABELA BADURA, OLIWIA WAWRZYŃCZYK, KINGA ŻUCHOWICZ, WOJCIECH
  CZOGAŁA, AMELIA GANC, ARKADIUSZ ŚMIGIELSKI, KSAWERY LISZKA, KINGA STACHERA,
  NIKOLA CZAJKA, JULIA GRANIECZNY oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego –
  KLAUDIA KORBEL.

 • Konkurs biblioteczny

  Konkurs biblioteczny

  Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w VI edycji szkolnego konkursu pt: "I ty możesz zostać artystą"

  Temat edycji w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Pluszowego Misia jest dla uczniów klas I-III.

  MY - Ja i miś

  Warunki uczestnictwa:

  • każdy uczestnik przesyła jedną fotografię związaną z tematem konkursu
  • fotografię przesyłamy na adres nauczyciel@spgaszowice.pl, w tytule wpisujemy: BIBLIOTEKA - KONKURS FOTOGRAFICZNY
  • termin nadsyłania prac mija 30.11.2020r.
 • Uczniu to dla Ciebie!!!

  Kilka drogowskazów jak trudne dla Ciebie myśli przekierować w pozytywną stronę. Wszyscy musimy ten trudny czas przetrwać, myślę że dobre nastawienie to podstawa. 

  Przeczytaj i zastanów się, jak lepiej...?

  Koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu

 • Ważne

  Ważne

  Zasady prowadzenia nauczania zdalnego od dnia 9.11.2020

  1. W klasach I - III nauczyciele edukacji wczwsnoszkolnej prowadzą dwie lekcje online dziennie (min. 30 min.). Dodatkowo wszystkie swoje lekcje online prowadzą nauczyciele: religii, wychowania fiz. i języków obcych (min. 30 min.)
  2. W klasach od IV - VI wszystkie lekcje (wg. planu) prowadzone są online (min. 30 min.)
  3. Lekcje w klasach I - III oraz IV - VI rozpoczynamy dokładnie o godzinie zgodnej z planem lekcji.
  4. Po każdej lekcji wysyłamy na wiadomość (w dzienniku elektronicznym) informacje (notatkę o zrealizowanych treściach)
  5. Wszystkie lekcje zapisujemy w dzienniku elektronicznym.
  6. Zadania domowe zadajemy w następujący sposób: język polski i matematyka (2 razy w tygodniu) oraz inne przedmioty (1 raz w tygodniu). Zadania zapisujemy w zakładce ZADANIA DOMOWE w dzienniku elektronicznym zaś odpowiedzi uczniowie wysyłają na nauczyciel@spgaszowice.pl
  7. W dzienniku elektronicznym należy odnotowywać obecności uczniów na lekcji. Rodzic
   usprawiedliwia nieobecności w dotychczasowy sposób.
  8. Zajęcia: rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, dydaktyczno – wyrównawcze, indywidualne prowadzimy z uczniem lub grupą uczniów w formie online.

  Wierzymy w dobrą współpracę z rodzicami naszych uczniów. Oby wszystko działało prawidłowo.

  Pozdraiwam. Dyrektor szkoły 

 • Świetlica w czasie zdalnego nauczania

  Od poniedziałku zgodnie z zaleceniami MEN, szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemiąCOVID-19.

  Prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby w sekretariacie szkoły - tel. 32 4305580

 • Mała książka - Wielki człowiek

  Nasza szkoła bierze udział w kampanii „Mała książka- wielki człowiek”, realizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Tegoroczna akcja, która swój początek datuje na 2017 rok, jest skierowana dla dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawową, a co za tym idzie- stawiających pierwsze kroki czytelnicze.
  Dzięki temu wszyscy uczniowie klas I otrzymali następujące wyprawki czytelnicze: książkę „Pierwsze abecadło”, broszurkę dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet.
  Zapraszamy całe rodziny do wspólnego czytania. Pamiętajmy: mała książka- WIELKI człowiek!

 • Wyniki konkursu

  Wyniki VI edycji szkolnego konkursu „I ty możesz zostać artystą”. Tegoroczny temat dla uczniów klas IV-VI brzmiał: KREDKA INACZEJ.
  Z przyjemnością ogłaszamy, że po burzliwych obradach, jury zdecydowało się przyznać następujące miejsca:
  I MIEJSCE: Julia Brzezina, klasa IVa
  II MIEJSCE: Magdalena Bogocz, klasa V
  III MIEJSCE: Kinga Sumper, klasa VIb
  WYRÓŻNIENIA: Oliwia Wawrzyńczyk, klasa V i Apolonia Lewandowska, klasa VIc

  Dziękujemy za zaangażowanie i kreatywność. Gratulujemy!

  Nagrody dla laureatów zakupiono dzięki wsparciu Rady Rodziców.

 • 2 listopad 2020r

  2 listopad 2020r

  Informuję, że poniedziałek 2.11.2020 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Przypominam, że wykaz dni wolnych dla ucznia znajduje się na stronie szkoły (zakładka DNI WOLNE OD ZAJĘĆ).  Dnia 2.11.2020 świetlica szkolne pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00. Prosimy o zgłaszania dzieci na zajęcia świetlicowe do piątku 30.10.2020, godzina 12.00.  

  Pozdrawiam Dyrektor szkoły

 • Informacja

  Informacja

  WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY OD PONIEDZIAŁKU 26.10.2020 DO DNIA 8.11.2020.
  Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 16.10.2020.
  1. W zajęciach szkolnych stacjonarnych , zgodnie z planem lekcji, uczestniczą tylko uczniowie klas I-III.
  2. Dla uczniów klas I-III pracuje: świetlica szkolna, biblioteka i stołówka.
  3. Uczniowie klas IV-VI, do dnia 8.11.2020, pracują tylko w systemie zdalnym.
  4. Nauczyciele prowadzą naukę zdalną z budynku szkoły.
  5. Lekcje on-line prowadzimy tylko z platformy Times.
  6. Zadania wysyłamy tylko z platformy lub z wiadomości dziennika elektronicznego.
  7. Wiadomości zwrotne uczniowie wysyłają tylko na nauczyciel@spgaszowice.pl.
  8. Nauczyciele języka polskiego i matematyki wysyłają zadania domowe dla uczniów dwa razy w tygodniu.
  9. Nauczyciele wszystkich innych przedmiotów wysyłają zadania domowe jeden raz w tygodniu
  (w dniu, w którym dany przedmiot jest w planie lekcji).
  10. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego na potrzeby nauczania zdalnego po uprzednim skontaktowaniu się z pedagogiem szkolnym (umowa użyczenia sprzętu).

 • "Szkoła pamięta - idea akcji"

  Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat
  zadusznych.

  Koordynatorami akcji w szkole są: Pani Maria Tomik i Pan Andrzej Wojaczek.

 • Konkurs fotograficzny dla klas I - III

  Wykonaj samodzielnie kolorowe zdjęcie o tematyce "Jesienny krajobraz" (format 18x24).

  Ffotografia nie może zawierać wizerunku żadnych osób.

  Na odwrocie piszemy drukowanymi literami :

  • miejsce, gdzie wykonano zdjęcie
  • imie i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła autora

  Prace odbierają wychowawcy klas do 6 listopada. 

 • Dzień Bibliotek

  19 październik to w naszej szkole Dzień Bibliotek Szkolnych.
  Zadaniem uczniów było znalezienie sowy i odwiedzenie biblioteki razem z nią.
  W bibliotece na uczniów czekały słodkie upominki oraz nowości wydawnicze, które uczniowie chętnie
  wypożyczali.
  Za słodkości dziękujemy naszej Radzie Rodziców 

 • Uwaga, uwaga!!!

  KONKURS – SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020

  Szkolne Koło Wolontariatu ogłasza zbiórkę używanych telefonów komórkowych. Zaczynamy do jutra 20.10.2020r., kończymy 6.11.2020. Telefony zostawiamy na wejściu u Pań Sprzątaczek. 

  ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY

  POMAGAJĄC INNYM – POMAGASZ SWOJEJ SZKOLE

strona:

Galeria zdjęć