• Ku pamięci...

     • Na szkolnym Skwerze Kościuszki pojawiły się trzy kosy. Zapytacie dlaczego? Otóż mają one przypominać wam o największym zwycięstwie patrona naszej szkoły jakie odniósł w czasie powstania kościuszkowskiego 1794 roku. 4 kwietnia tego roku doszło do bitwy z Rosją pod Racławicami. Sukces wojsk polskich był możliwy dzięki kosynierom. Tak nazywano piechotę chłopską dowodzoną przez Wojciech Bartosa. Kosynierzy zdobyli rosyjskie armaty a to było podstawą zwycięstwa. Tadeusz Kościuszko podziękował piechocie za waleczność, przywdziewając na tę okoliczność chłopski strój. Jej dowódców nagrodził wyższymi stopniami wojskowymi a Bartosowi nadał szlacheckie nazwisko Głowacki. Chcemy abyście trzy błyszczące w słońcu kosy kojarzyli z tym wielkim wydarzeniem.

     • Konkurs świetlicowy

     •   Świetlica zaprasza uczniów do udziału w konkursie wokalnym.

      Regulamin szkolnego konkursu wokalnego

       ♫  ♫

      1. Organizator konkursu: świetlica szkolna przy S.P. w Gaszowicach
      2. Cele konkursu:  

       - rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży, - wspieranie uczniów najzdolniejszych wokalnie,

       - propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,

      - popularyzacja polskich piosenek ,

       - wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży,                                                                                   - kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

           3. Warunki konkursu: soliści przygotowują jedną piosenkę w języku polskim, którą nagrywają w formacie audio-wideo w domu i przesyłają na adres mailowy nauczyciel@spgaszowice.pl  w tytule Świetlica lub na mój prywatny czat na platformie Teams - Karina Marcol. Termin oddania piosenki to 10.05.2021r.
      Wykonaniu wokalnemu powinien towarzyszyć akompaniament instrumentalny lub podkład muzyczny.

              4. Kategorie

      Soliści będą oceniani w dwóch kategoriach: klasy I-III i  klasy IV-VI

            5. Kryteria oceny:                                                                                                                                                                                    Jury dokona oceny według następujących kryteriów: dobór repertuaru / wartości artystyczne , umuzykalnienie, dykcja, emisja głosu, naturalna i przekonywująca interpretacja         

          Organizator konkursu Karina Marcol                                                                                          

     • Podziękowania

     • Dziękujemy firmie Cezar z Rybnika za nieodpłatne wykonanie logo naszej szkoły. Zostało ono umieszczone na planszy z szablą pochodzącą z czasów powstania kościuszkowskiego. 

     • Uwaga konkurs

     • Świetlica zaprasza do udziału w konkursie „Muzyką malowane. Na góralską nutę

      1. CELE   KONKURSU

      1. Promowanie  góralszczyzny w regionie śląskim.
      2. Wyrażanie swoich przeżyć w kontekście muzyki ludowej za pomocą środków plastycznych.
      3. Inspirowanie do własnej pracy twórczej.
      4. Wymiana doświadczeń, upowszechnienie i prezentacja działań artystycznych dzieci
       i młodzieży.

      2. ZASADY KONKURSU

      1. Temat  konkursu: „Muzyką malowane. Na góralską nutę” ma na celu wyrażenie
       w sposób plastyczny wrażeń podczas słuchania muzyki ludowej, którą stworzyli kompozytorzy, inspirując się folklorem góralskim.
      2. Utwory do wysłuchania (można wybrać jeden lub wszystkie):  
      • W.Kilar poemat symfoniczny „Krzesany”.

           Słowo „krzesany”, będące tytułem utworu Kilara, oznacza charakterystyczną dla tańców podhalańskich grupę kroków tanecznych, w tym uderzanie piętą o piętę podczas wyskoku. Istnieją też „nuty krzesane”, czyli melodie do tańca grane w szybkim tempie i charakterystycznym, szarpanym rytmie.

      Przykładowe strony z poematem symfonicznym W.Kilara „Krzesany”:

      - https://ninateka.pl/kolekcje/kilar/audio/krzesany-poemat-symfoniczny-1

      - https://www.youtube.com/watch?v=3IilpkT16I8

      • Stanisław Moniuszko „Tańce góralskie” z opery „Halka”.     

      Akcja opery ma miejsce na Podhalu pod koniec XVIII wieku. Halka to wiejska dziewczyna,  która  zostaje uwiedziona przez majętnego panicza Janusza.

       Zachodzi w ciążę i rodzi mu dziecko.  Janusz porzuca Halkę, aby ożenić się młodą szlachcianką, która pochodzi z tej samej warstwy społecznej. Zrozpaczona Halka popełnia samobójstwo.

      Przykładowa strona z „Tańcami góralskimi” S. Moniuszki: - https://www.youtube.com/watch?v=RTGpT9-b3T0

      • Karol Szymanowski „Taniec zbójnicki” z baletu „Harnasie”.

      Balet opowiada historię dziewczyny porwanej przez górskich zbójników, która wkrótce zakochała się w ich harnasiu. Po powrocie do miasta została ona siłą wydana za mąż za bogatego gazdę, a następnie uprowadzona została podczas wesela przez ukochanego.

      Przykładowa strona z „Tańcem zbójnickim” z baletu „Harnasie”:
      - https://www.youtube.com/watch?v=XiX2koK-VkA

      3. WARUNKI UCZESTNICTWA

      1. Prace oceniane będą w kategorii wiekowej: klasy IV-VI szkoły podstawowej
      2. FORMAT:  dowolny.
      3. TECHNIKA: dowolna
      4. Laureaci konkursu wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Muzyką malowane. Na góralską nutę”.
      5. Prace należy dostarczyć  do Szkoły Podstawowej w Gaszowicach do 05 maja 2021.

       4.  ZASADY UCZESTNICTWA

      1. Prace konkursowe powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkursu.
      2. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe.
      3. Na odwrocie pracy powinna być trwale umocowana karta z imieniem                                       i  nazwiskiem uczestnika  konkursu  oraz  rokiem  jego  urodzenia.
      4. Prace, które nie zawierają na  odwrocie opisu, nie będą oceniane.
      5. Wybrane przez Organizatora nagrodzone i wyróżnione prace mogą  zostać  opublikowane na stronie internetowej szkoły.

       

     • Ciekawostki

     • Dzięki "rozczytaniu" kroniki szkolnej z lat 1922-1939 przez Pana Wiesława Macocha, udało się zidentyfikować kolejnych nauczycieli pracujących w naszej szkole. Ich imiona i nazwiska dodano do wykazu znajdującego się na okolicznościowej tablicy.
      Panu Macochowi serdecznie dziękujemy. 

    • Życzenia
     • Życzenia

     • Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją, miłością.

      Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny oraz wesołego "Alleluja"

      Życzy Samorząd Uczniowski

     • Pierwsze zadanie wykonane

     • 18 marca, tuż przed zamknięciem szkół z klasą IIIb udało się zrealizować pierwsze zadanie innowacji pt: "Jestem Wolontariuszem - o innych myśleć muszę". Własnoręcznie wykonaliśmy cudowne zajączki z włóczki, które wraz ze słodyczami i malinowymi herbatkami powędrowały do DPS w Lyskach. 

      Mam nadzieję, że uczniowie klasy IIIb ucieszyli się z możliwości wykonania prezentu dla osób, o których możliwe, że nikt nie pamięta. Liczę na Was w nasępnym zadaniu!!

      Koordynator SKW Agata T.

     • Św. Józef - konkurs rozstrzygnięty

     • Konkurs plastyczny: Św. Józef – opiekun naszych rodzin i Kościoła św. w Roku Św. Józefa – rozstrzygnięty.
      Otrzymaliśmy wiele prac i najlepsze prace również zostały wystawione w naszym parafialnym kościele. Dziękujemy za zaangażowanie i życzymy opieki Św. Józefa dla Waszych Rodzin.

      W klasach młodszych:
      I miejsce – Małgorzata Zawioła –kl.IIIa
      II miejsce – Amelia Dudek – kl.IIIa
      III miejsce – Maciej Kuchciński – kl.IIIa

      W klasach starszych:
      I miejsce - Magdalena Łączka – kl.VIa
      II miejsce – Emilia Grzenik – kl.VIa
      III miejsce – Kacper Szulc – kl.VIa

      Gratulujemy!!!

      Dyplomy i nagrody będą rozdawane gdy wrócimy do szkoły!!!

    • U nas już wiosna
     • U nas już wiosna

     • Już wiosna, a to doskonała okazja do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. Klasy I-III niosąc Marzannę w uroczystym pochodzie, powitały radośnie i ze śpiewem na ustach nadchodzącą nową porę roku. W naszej szkole przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się dużo wcześniej. Zmieniła się dekoracja szkoły z zimowej na wiosenną. W salach zazieleniły się kąciki przyrody. Uczniowie klasy III a, wyposażeni w potrzebne sprzęty wysprzątali ochoczo teren wokół szkoły.

     • Dzień Św. Patryka

     • 17 marca w naszej szkole świętowaliśmy dzień Św. Patryka, patrona Irlandii. Z tej okazji dzieci ubrały się na zielono, kto miał to przyniósł zabawne nakrycie głowy. Młodsze klasy poszukiwały zaginionych koniczynek z ukrytym hasłem, które należało rozszyfrować. Wszystkie klasy podczas zajęć poznawały najciekawsze fakty dotyczące Irlandii oraz samej postaci Św. Patryka. Klasy 1 i 2 wykonały kapelusze Leprechauna, klasy 3 bawiły się w Escape Room i poszukiwały zaginionego złota.

     • Ważna informacja

     • Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia.

      Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

     • 21 marzec - pierwszy dzień wiosny

     • Samorząd Uczniowski ogłasza najbliższy poniedziałek dniem wiosennych kolorów.

      Powitaj wiosnę razem z nami i przyjdź koniecznie ubrany - od stóp po czubki włosów - na żółto lub zielono.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
   • sekretariat@spgaszowice.pl
   • +48 32 430 55 80
   • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice
  • Logowanie