• Informacja dla uczniów

     • Nasza szkoła jest wydawcą książki „Gaszowiccy święci – hagiografia jako źródło wychowania”.

      Uczniowie rysowali portrety świętych zamieszczone w tej publikacji.
      Decyzją Rady Rodziców wszyscy autorzy prac otrzymają w prezencie egzemplarz wspomnianej książki.

      Prosimy rodziców dzieci lub wskazane przez nich osoby o odbiór nagrody.
      Książki będą wydawane przez pracowników obsługi szkoły przy drzwiach wejściowych.
      Zapraszamy w czwartek i piątek (19 i 20 listopada 2020) w godzinach 8.00-15.00.

      Lista nagrodzonych uczniów:

      BŁAŻEJ WITEK, JAKUB ROJEK, KINGA SUMPER, MAŁGORZATA GASZKA, AGNIESZKA
      BIEROŃSKA, EMILIA GRZENIK, OLIWIA ZAPAŁA, PAWEŁ MILERT, MILENA DUDA, WIKTORIA
      BIEGAŃSKA, KAROL ZIMNY, PAWEŁ SAK, MILENA CICHOS, MAGDALENA BOGOCZ, ADRIAN
      SZCZECINA, APOLONIA LEWANDOWSKA, DENIS BLUSZCZ, PATRYK MANDRYSZ, MAGDALENA
      ŁĄCZKA, IZABELA BADURA, OLIWIA WAWRZYŃCZYK, KINGA ŻUCHOWICZ, WOJCIECH
      CZOGAŁA, AMELIA GANC, ARKADIUSZ ŚMIGIELSKI, KSAWERY LISZKA, KINGA STACHERA,
      NIKOLA CZAJKA, JULIA GRANIECZNY oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego –
      KLAUDIA KORBEL.

    • Konkurs biblioteczny
     • Konkurs biblioteczny

     • Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w VI edycji szkolnego konkursu pt: "I ty możesz zostać artystą"

      Temat edycji w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Pluszowego Misia jest dla uczniów klas I-III.

      MY - Ja i miś

      Warunki uczestnictwa:

      • każdy uczestnik przesyła jedną fotografię związaną z tematem konkursu
      • fotografię przesyłamy na adres nauczyciel@spgaszowice.pl, w tytule wpisujemy: BIBLIOTEKA - KONKURS FOTOGRAFICZNY
      • termin nadsyłania prac mija 30.11.2020r.
     • Uczniu to dla Ciebie!!!

     • Kilka drogowskazów jak trudne dla Ciebie myśli przekierować w pozytywną stronę. Wszyscy musimy ten trudny czas przetrwać, myślę że dobre nastawienie to podstawa. 

      Przeczytaj i zastanów się, jak lepiej...?

      Koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu

    • Ważne
     • Ważne

     • Zasady prowadzenia nauczania zdalnego od dnia 9.11.2020

      1. W klasach I - III nauczyciele edukacji wczwsnoszkolnej prowadzą dwie lekcje online dziennie (min. 30 min.). Dodatkowo wszystkie swoje lekcje online prowadzą nauczyciele: religii, wychowania fiz. i języków obcych (min. 30 min.)
      2. W klasach od IV - VI wszystkie lekcje (wg. planu) prowadzone są online (min. 30 min.)
      3. Lekcje w klasach I - III oraz IV - VI rozpoczynamy dokładnie o godzinie zgodnej z planem lekcji.
      4. Po każdej lekcji wysyłamy na wiadomość (w dzienniku elektronicznym) informacje (notatkę o zrealizowanych treściach)
      5. Wszystkie lekcje zapisujemy w dzienniku elektronicznym.
      6. Zadania domowe zadajemy w następujący sposób: język polski i matematyka (2 razy w tygodniu) oraz inne przedmioty (1 raz w tygodniu). Zadania zapisujemy w zakładce ZADANIA DOMOWE w dzienniku elektronicznym zaś odpowiedzi uczniowie wysyłają na nauczyciel@spgaszowice.pl
      7. W dzienniku elektronicznym należy odnotowywać obecności uczniów na lekcji. Rodzic
       usprawiedliwia nieobecności w dotychczasowy sposób.
      8. Zajęcia: rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, dydaktyczno – wyrównawcze, indywidualne prowadzimy z uczniem lub grupą uczniów w formie online.

      Wierzymy w dobrą współpracę z rodzicami naszych uczniów. Oby wszystko działało prawidłowo.

      Pozdraiwam. Dyrektor szkoły 

     • Świetlica w czasie zdalnego nauczania

     • Od poniedziałku zgodnie z zaleceniami MEN, szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemiąCOVID-19.

      Prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby w sekretariacie szkoły - tel. 32 4305580

     • Mała książka - Wielki człowiek

     • Nasza szkoła bierze udział w kampanii „Mała książka- wielki człowiek”, realizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Tegoroczna akcja, która swój początek datuje na 2017 rok, jest skierowana dla dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawową, a co za tym idzie- stawiających pierwsze kroki czytelnicze.
      Dzięki temu wszyscy uczniowie klas I otrzymali następujące wyprawki czytelnicze: książkę „Pierwsze abecadło”, broszurkę dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet.
      Zapraszamy całe rodziny do wspólnego czytania. Pamiętajmy: mała książka- WIELKI człowiek!

     • Wyniki konkursu

     • Wyniki VI edycji szkolnego konkursu „I ty możesz zostać artystą”. Tegoroczny temat dla uczniów klas IV-VI brzmiał: KREDKA INACZEJ.
      Z przyjemnością ogłaszamy, że po burzliwych obradach, jury zdecydowało się przyznać następujące miejsca:
      I MIEJSCE: Julia Brzezina, klasa IVa
      II MIEJSCE: Magdalena Bogocz, klasa V
      III MIEJSCE: Kinga Sumper, klasa VIb
      WYRÓŻNIENIA: Oliwia Wawrzyńczyk, klasa V i Apolonia Lewandowska, klasa VIc

      Dziękujemy za zaangażowanie i kreatywność. Gratulujemy!

      Nagrody dla laureatów zakupiono dzięki wsparciu Rady Rodziców.

    • 2 listopad 2020r
     • 2 listopad 2020r

     • Informuję, że poniedziałek 2.11.2020 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Przypominam, że wykaz dni wolnych dla ucznia znajduje się na stronie szkoły (zakładka DNI WOLNE OD ZAJĘĆ).  Dnia 2.11.2020 świetlica szkolne pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00. Prosimy o zgłaszania dzieci na zajęcia świetlicowe do piątku 30.10.2020, godzina 12.00.  

      Pozdrawiam Dyrektor szkoły

    • Informacja
     • Informacja

     • WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY OD PONIEDZIAŁKU 26.10.2020 DO DNIA 8.11.2020.
      Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 16.10.2020.
      1. W zajęciach szkolnych stacjonarnych , zgodnie z planem lekcji, uczestniczą tylko uczniowie klas I-III.
      2. Dla uczniów klas I-III pracuje: świetlica szkolna, biblioteka i stołówka.
      3. Uczniowie klas IV-VI, do dnia 8.11.2020, pracują tylko w systemie zdalnym.
      4. Nauczyciele prowadzą naukę zdalną z budynku szkoły.
      5. Lekcje on-line prowadzimy tylko z platformy Times.
      6. Zadania wysyłamy tylko z platformy lub z wiadomości dziennika elektronicznego.
      7. Wiadomości zwrotne uczniowie wysyłają tylko na nauczyciel@spgaszowice.pl.
      8. Nauczyciele języka polskiego i matematyki wysyłają zadania domowe dla uczniów dwa razy w tygodniu.
      9. Nauczyciele wszystkich innych przedmiotów wysyłają zadania domowe jeden raz w tygodniu
      (w dniu, w którym dany przedmiot jest w planie lekcji).
      10. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego na potrzeby nauczania zdalnego po uprzednim skontaktowaniu się z pedagogiem szkolnym (umowa użyczenia sprzętu).

     • "Szkoła pamięta - idea akcji"

     • Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat
      zadusznych.

      Koordynatorami akcji w szkole są: Pani Maria Tomik i Pan Andrzej Wojaczek.

     • Konkurs fotograficzny dla klas I - III

     • Wykonaj samodzielnie kolorowe zdjęcie o tematyce "Jesienny krajobraz" (format 18x24).

      Ffotografia nie może zawierać wizerunku żadnych osób.

      Na odwrocie piszemy drukowanymi literami :

      • miejsce, gdzie wykonano zdjęcie
      • imie i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła autora

      Prace odbierają wychowawcy klas do 6 listopada. 

     • Dzień Bibliotek

     • 19 październik to w naszej szkole Dzień Bibliotek Szkolnych.
      Zadaniem uczniów było znalezienie sowy i odwiedzenie biblioteki razem z nią.
      W bibliotece na uczniów czekały słodkie upominki oraz nowości wydawnicze, które uczniowie chętnie
      wypożyczali.
      Za słodkości dziękujemy naszej Radzie Rodziców 

     • Uwaga, uwaga!!!

     • KONKURS – SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020

      Szkolne Koło Wolontariatu ogłasza zbiórkę używanych telefonów komórkowych. Zaczynamy do jutra 20.10.2020r., kończymy 6.11.2020. Telefony zostawiamy na wejściu u Pań Sprzątaczek. 

      ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY

      POMAGAJĄC INNYM – POMAGASZ SWOJEJ SZKOLE

     • Specjalnie życzenia

     • Za pośrednictwem księdza proboszcza Adama Luchowskiego otrzymaliśmy życzenia od Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca. 

     • Dzień Edukacji Narodowej

     • Pandemia spowodowała, że było trochę inaczej niż w poprzednich latach. Nie zmieniło się tylko jedno - wasza życzliwość dla nas oraz wspaniałe życzenia od uczniów i od Państwa - ich rodziców. Dziękujemy za wsparcie w tych trudnych czasach.

      Nauczyciele 

     • Czytanie na przerwach

     • W piątek 9 października uczniowie naszej szkoły brali udział w I Międzynarodowej Edycji 5 Ogólnopolskiej Akcji „Przerwa na czytanie- bicie rekordu w czytaniu na przerwie". Dołączyliśmy to wydarzenie do obchodów Tygodnia Świadomości Dysleksji. Choć pokusa, aby porozmawiać z kolegami i koleżankami była ogromna- dzielnie staraliśmy się wytrwać z biciu rekordu. I z dumą ogłaszamy, że w ciągu całego szkolnego dnia podczas wszystkich przerw czytało łącznie 642 uczniów!

      Do udziału w akcji zaprosiliśmy również zaprzyjaźnioną szkołę w Strzelczyskach- tam też udało się podbić mały rekord.

      Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

      W piątek 9 października uczniowie naszej szkoły brali udział w I Międzynarodowej Edycji 5 Ogólnopolskiej Akcji „Przerwa na czytanie- bicie rekordu w czytaniu na przerwie". Dołączyliśmy to wydarzenie do obchodów Tygodnia Świadomości Dysleksji. Choć pokusa, aby porozmawiać z kolegami i koleżankami była ogromna- dzielnie staraliśmy się wytrwać z biciu rekordu. I z dumą ogłaszamy, że w ciągu całego szkolnego dnia podczas wszystkich przerw czytało łącznie 642 uczniów!

      Do udziału w akcji zaprosiliśmy również zaprzyjaźnioną szkołę w Strzelczyskach- tam też udało się podbić mały rekord.

      Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

     • "Pod biało - czerwoną"

     • Szanowni Państwo Dyrektorzy,

      serdecznie zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

      Zakup masztów i flag dla każdej z gmin

      Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia. Zachęcamy do tego, aby również Państwa szkoła stała się częścią tego wielkiego historycznego przedsięwzięcia. 

      W jaki sposób wziąć udział w projekcie? 

      Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online, dlatego też prosimy o poinformowanie uczniów, nauczycieli i rodziców o możliwości oddania głosów poparcia. 

      Informacja na ten temat znajduje się pod linkiem  https://bialoczerwona.www.gov.pl/. Każdy mieszkaniec danej gminy może oddać jeden głos poparcia na swoją gminę. W najbliższych dniach dostępna będzie również interaktywna mapa, za pomocą której można na bieżąco sprawdzać liczbę głosów. 

      W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu: bialo-czerwona@mc.gov.pl, 532 519 877. 

      Serdecznie zapraszam do udziału w akcji!

     • Widokówka

     • To już 11 widokówka przedstawiająca ciekawe miejsca w naszej szkole. Tym razem prezentujemy salę komputerową. Realizatorem projektu jest Pani Aneta Łączka. Serdecznie dziękujemy. 

     • Konferencja "Stulecie Drugiego Powstania Śląskiego..."

     • Dyrektor naszej szkoły wziął udział w konferencji "Stulecie Drugiego Powstania Śląskiego - losy ruchu powstańczego na Górnym Śląsku z perspektywy 2020 roku."  Szkoła utrzymała także piękne wydawnictwa IPN-u. Wiedza zdobyta podczas spotkania pozwoli na realizację kolejnej części projektu szkolnego dotyczącego tego ważnego wydarzenia historycznego. 

     • Słodycze z okazji Dnia Edukacji Narodowej

     • Dziękujemy gaszowickim radnym Rady Gminy Gaszowice za słodycze z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Obdarujemy  nimi wszystkich  uczniów naszej szkoły. Zachowane zostaną wszelkie środki ostrożności związane z pandemią COVID-19.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
   • sekretariat@spgaszowice.pl
   • +48 32 430 55 80
   • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice
  • Logowanie