• Konkurs wokalny

     • Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie wokalnym.

      Regulamin szkolnego konkursu wokalnego  „Piosenka w języku ojczystym”        

                      

      1. Organizator konkursu: świetlica szkolna przy S.P. w Gaszowicach

      2. Cele konkursu:  

      • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
      • wspieranie uczniów najzdolniejszych wokalnie,
      • propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
      • popularyzacja polskich piosenek,
      • wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży
      • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

      3. Warunki konkursu: soliści przygotowują jedną piosenkę w języku polskim, którą nagrywają w formacie audio-wideo w domu i przesyłają na adres mailowy nauczyciel@spgaszowice.pl w tytule Świetlica lub WhatsApp 513776858 do 15.06.2020r. Wykonaniu wokalnemu powinien towarzyszyć akompaniament instrumentalny lub podkład muzyczny.

      4. Kategorie: soliści będą oceniani w dwóch kategoriach: klasy I-III i  klasy IV-VI

      5. Kryteria oceny:  Jury dokona oceny według następujących kryteriów:                                                

      • dobór repertuaru / wartości artystyczne ,                                                                   
      • umuzykalnienie, dykcja, emisja głosu,                                                                                                       
      • naturalna i przekonywująca interpretacja.
     • "Kwitnące drzewo"

     • Gratulujemy zwycięzcom konkursu plastycznego "Kwitnące drzewo", zorganizowanego przez świetlicę szkolną.

      Uczestnicy wykonali piekne płaskorzeźby z masy papierowej. Oto laureaci i ich prace: 

      I miejsce - Robert Hanusek,  II miejsce - Hanna Łukoszek, III miejsce - Kacper Szulc

     • Konkurs fotograficzny

     • Biblioteka szkolna zaprasza Wszystkich do udziału w konkursie fotograficznym "Ja, książka i...". Szczegóły w zakładce Biblioteka szkolna.

     • Klasa IIIa dla swoich Mam

     • Piękne życzenia dla Mam nagrała we współpracy z wychowawczynią klasa IIIa. Wszyscy dołączamy się do tych życzeń i składamy Mamom dużo zdrowia, cierpliwości, radości i miłości od swoich dzieci.

       

     • Spotkanie w szkole

     • Mimo pandemii odbyło się spotkanie z Panią Adelą Zapała - przewodniczącą naszej Rady Rodziców. Było sporo ważnych tematów. Niestety odwołujemy Dzień Dziecka. Mamy jednak plany na czas po powrocie do szkoły. Oczywiście zachowaliśmy wszelkie procedury bezpieczeństwa. Dziękujemy za spotkanie. 

    • Ważna informacja
     • Ważna informacja

     • Zgodnie z wytycznymi MEN oraz ustaleniami organu prowadzącego Szkoły Podstawowej
      im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach informuję, że:

      ·         Od poniedziałku 25 maja 2020 istnieje możliwość zorganizowania zajęć rewalidacyjnych. Nauczyciele prowadzący takie zajęcia poinformują o tym fakcie rodziców zainteresowanych uczniów oraz wyznaczą terminy spotkań w szkole.  Zajęcia  z nauczycielami będą odbywały się indywidualnie.

      ·         Od poniedziałku 1 czerwca 2020 istnieje możliwość prowadzenia konsultacji nauczycieli wszystkich przedmiotów z uczniami. Wolę odbycia takich konsultacji kierują rodzice zainteresowanych uczniów, poprzez dziennik elektroniczny,  do dyrektora szkoły. Rodzice zostaną poinformowani przez nauczycieli o dniu i godzinie takich konsultacji. Spotkania będą odbywały się indywidualnie. W celu przeprowadzenia konsultacji zgodnie z wymogami bezpieczeństwa proszę o przesłanie stosownej informacji do dnia 25 maja 2020.

      ·         Do odwołania zawiesza się wszelkie zajęcia w klasach I – III.

                                                                                           Dyrektor szkoły Norbert Niestolik

     • Podziękowania

     • Składamy serdeczne podziękowania na ręce Pana Damiana Krauze, który przekazał nam nieodpłatnie piękne kwiaty. Zdobią one donice znajdujące się przed budynkiem szkoły.

     • Nowa tablica pamiątkowa

     • Na korytarzu szkolnym zawieszono tablicę pamiątkową. Umieszczono na niej imiona i nazwiska 246 nauczycieli, którzy  pracowali w naszej szkole w okresie ostatnich 230 lat. 

     • Zasmakuj w bibliotece

     • Co roku w dn. 8 - 15 maja obchodzimy Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania ksiażką szerokich kregów czytelników małych i dużych.

    • Informacja dla uczniów klas VI
     • Informacja dla uczniów klas VI

     • W związku z przedłużoną przerwą w nauce stacjonarnej do dnia 24 maja br. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach zwraca się z prośbą o wypełnienie internetowej deklaracji kontynuacji nauki w klasie siódmej w SP Piece zamieszczonej na stronie: http://sppiece.pl/deklaracja-do-7-klasy/

      Proszę o wypełnienie deklaracji do 25 maja 2020 r. (poniedziałek).

      Jest możliwość zadeklarowania więcej niż jednego profilu klasy (np. językowa i ogólna, językowa i sportowa itp.). Ze względu na sytuację epidemiologiczną terminy testu z języka angielskiego oraz testu sprawnościowego nie zostały jeszcze ustalone.

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
   • sekretariat@spgaszowice.pl
   • +48 32 430 55 80
   • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice
  • Logowanie