• "Podróż Hobbita - projekt edukacyjny"

     • Uczniowie klasy 6b wzięli udział w interdyscyplinarnym projekcie edukacyjnym „Podróż hobbita”, którego efektem były wykonane przez szóstoklasistów lapbooki.

      Głównym celem projektu było zaciekawienie młodych ludzi treścią książki „Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkiena. Okazało się, że wielu uczniów doskonale zna treść lektury i chętnie wypowiada się na temat wydarzeń, trasy podróży głównego bohatera i jego postępowania. Niezwykłe przygody Bilba Bagginsa i fantastyczny świat wzbudziły szczególne zainteresowanie podczas jednej z lekcji języka polskiego, kiedy uczniowie - pracując w grupach zadaniowych - rozwiązywali rebusy, krzyżówki, zagadki, zaszyfrowaną wiadomość, uzupełniali tekst z lukami i układali plan wydarzeń. Materiały, które otrzymywali również na kolejnych lekcjach, posłużyły jako informacje do umieszczenia w lapbooku. Podczas następnej lekcji języka polskiego uczniowie zostali zapoznani z praktycznymi informacjami na temat tego, jak wykonać lapbook. Mieli również okazję obejrzeć gotowe prace innych uczniów. Otrzymali instrukcję, co powinni umie­ścić w lap­bo­oku oraz z których źró­deł mogą ko­rzy­stać i w jaki sposób selekcjonować zgromadzone informacje. Dowiedzieli się też, jakie stosować przykładowe materiały podczas wykonywania prac na lekcjach plastyki.

      Podsumowaniem projektu była prezentacja przez uczniów lapbooków wykonanych w poszczególnych grupach. Młodzież przedstawiła, co zawiera ich praca, jakie informacje i materiały w niej umieścili, opowiedzieli też o współpracy w zespole oraz napotkanych trudnościach. Większość osób stwierdziła, że tego typu praca pozwala im wykazać się samodzielnością i kreatywnością. Nowością dla uczniów była możliwość oceny pracy innych zespołów oraz samoocena

      Lapbooki znajdują się obecnie w galerii „POD BUDĄ”.

     • Co wiemy o harcerzach

     • Podczas jednej z lekcji języka polskiego uczniowie klasy 6b wysłuchali nagrania „Hymnu harcerskiego” i poznali zasady, jakimi powinien kierować się harcerz. Wyjaśniliśmy zwrot: „Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy”.

      Okazało się, że w klasie są również harcerki, które opowiedziały rówieśnikom o ślubowaniu i spotkaniach drużyny.

      Pani Sylwia Mazurek - która od lat związana jest z ZHP – została poproszona o zapoznanie młodzieży z historią i tradycjami harcerzy. Uczniowie mieli okazję obejrzeć, jak wygląda mundur harcerski, jaka jest symbolika krzyża i lilijki. Poznali również harcerskie hasło: „Czuwaj”. Młodzież odwiedziła szkolną harcówkę i obejrzała eksponaty, które się tam znajdują. Duże zainteresowanie wzbudziły opowieści o obozach harcerskich w Wapienicy i niezwykłych przygodach.

     • Gramy i lektury utrwalamy - projekt edukacyjny

     • Pod takim hasłem uczniowie klasy siódmej przystąpili do interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego, którego celem było przypomnienie treści dłuższych lektur obowiązkowych omawianych w pierwszym semestrze.

      Młodzież samodzielnie utworzyła zespoły i każda grupa wylosowała jeden tytuł lektury ( „Dziady cz. II”, „Mały Książę”, „Opowieść wigilijna”, „Kamienie na szaniec”). Następnie podczas lekcji języka polskiego omówione zostały kolejne etapy prac, a uczniowie zadawali pytania na temat opracowania i zasad gier planszowych, które później wykonywali podczas lekcji plastyki. Efekty prac zespołów zostały zaprezentowane podczas lekcji języka polskiego. Uczniowie przedstawiali zasady gry i opowiadali o wspólnej pracy. Jak się okazało, nie zawsze było to łatwe, ale spodobał im się taki sposób utrwalania wiedzy. Oczywiście nie mogło zabraknąć wykorzystania wiadomości w praktyce, czyli wspólnej gry uczniów i nauczyciela.

       

      Wkrótce utrwalimy kolejne poznane lektury („Syzyfowe prace”, „Zemstę” i „Latarnika”).

     • Mały Książę - kaligraficznie

     • Nasza szkoła brała udział w akcji "Przepiszmy to!", mającej na celu popularyzację książki pt. "Mały Książę". Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy podjęli trud przepisania fragmentu utworu.

    • Wyniki Szkolnego Konkursu Piosenki klas V - VIII
     • Wyniki Szkolnego Konkursu Piosenki klas V - VIII

     • W świetlicy szkolnej 11 maja odbył się Szkolny Konkurs Piosenki dla klas V-VIII, w którym wzięło udział 16 uczestników, a oto wyniki:
      I miejsce ex aequo: Wojciech Stachoń i Hanna Łukoszek
      II miejsce ex aequo: Anna Kufka i Apolonia Lewandowska
      III miejsce ex aequo: Judyta Strof, Julia Brzezina i Sabina Kubik
      Wyróżnienie przyznano Kamili Jonderko, Natalii Pietrygała i Zuzannie Rutkowskiej

     • Konkurs ortograficzny

     • W środę 10-go maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzygminnym Konkursie Ortograficznym w Szczerbicach. Dzieci musiały wykazać się nie tylko wzorową pisownią i interpunkcją podczas klasycznego dyktanda, ale także znajomością zasad ortograficznych sprawdzaną w formie testu.

      W kategorii klas 4-6 Szymon Rogoza zdobył II miejsce, zaś w kategorii klas 7-8 Nadia Kędzierawska zdobyła III miejsce. Gratulujemy! 

     • Konferencja Naukowa

     • Dyrektor naszej szkoły wziął udział w Konferencji Naukowej „Po pierwsze człowiek – działania pomocowe i stymulujące rozwój w pedagogice”.  Temat wystąpienia dyrektora obejmował: historię uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka oraz prawa i obowiązki uczniów  zawarte w statutach współczesnych szkół.

     • Spotkanie z policjantem

     • We wtorek 9 maja uczniowie klas IV i V oraz VI – VIII spotkali się z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Uczniowie z dużą uwagą wysłuchali prelekcji pana policjanta, który poruszył wiele ważnych tematów dotyczących odpowiedzialności nieletnich, bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa oraz zachęcających do rozwagi. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i aktywnego udziału w ciekawym spotkaniu, które poprowadził pan Lesław Mandrela z Wydziału Prewencji

     • Festiwal piosenki

     • Szkolny Konkurs Wokalny w kategorii klas I-IV rozstrzygnięty! 

      W konkursie wzięło udział siedemnaścioro małych wokalistów.

      I miejsce : Dawid Maryniok

      II miejsce: ex aequo Laura Masarczyk i Agata Piecuch

      III miejsce: ex aequo Emilia Tomiczek i Oliwia Mandera

      Wyróżnienie: ex aequo Antonina Bugdoł i Paulina Unruh

      11 maja odbędzie się Szkolny Konkurs Wokalny dla klas V-VIII

      Zapraszamy!!!

      Dyplomy i nagrody zostaną rozdane 1 czerwca.

      Nowa galeria Festiwal piosenki została dodana do albumu fotograficznego

     • 30 lat minęło...

     • 30 rocznica powstania Chóru „Bel Canto” w Gaszowicach była okazja do napisania książki obrazującej niezwykłą jego historię. Obfitowała ona w niezliczone sukcesy muzyczne. Na szczególne podkreślenie zasługuje również więź jaka zawsze łączyła gaszowickich chórzystów. Publikacja powstała w oparciu o kroniki chóru i wspomnienia śpiewaków. Jest ona formą podziękowania ludziom, którzy jako dewizę swojego życia przyjęli słowa: „Gdzie słyszysz śpiew – tam wstąp, tam dobre serca mają. Źli ludzie – wierzaj mi – ci nigdy nie śpiewają.” Trudu napisania książki podjęli się: Wiesław Macoch i Norbert Niestolik. Autorzy to: były nauczyciel i obecny dyrektor naszej szkoły.

     • Aby z Polski zrobić...

     • Dyrektor szkoły wziął udział w Konferencji Naukowo-Dydaktycznej "Aby z Polski zrobić taką Polskę, jaka jest godna naszych marzeń" - Wojciech Korfanty,  zorganizowanej w ramach uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2023 Rokiem Wojciecha Korfantego. Konferencja została objęta honorowym patronatem dyrektora Oddziału IPN w Katowicach dra Andrzeja Sznajdera. Dyrektor naszej szkoły przedstawił wykład na temat "Obchody rocznic powstań śląskich w szkole (2019-2020-2021) - refleksje nauczyciela." Konferencja odbyła się w SP nr 19 w Rybniku. 

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
   • +48 32 430 55 80
   • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice Poland
  • Logowanie