• Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/21
     • Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/21

     • Informujemy, iż wszystkie złożone wnioski o przyjęcie do klasy I na rok szkolny 2020/21 zostały rozpatrzone pozytywnie. Jednocześnie informujemy, iż nadal istnieje możliwość przekazywania wyżej wymienionych wniosków, jednak ze względu na trwające w kraju obostrzenia sanitarne związane z ograniczeniem wychodzenia z domu w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się koronawirusa, prosimy o przekazywanie ich w późniejszym terminie.

      Komisja Rekrutacyjna

    • Konkursy biblioteczne
     • Konkursy biblioteczne

     • Uczniu! Wejdź na zakładkę Biblioteka szkolna w lewym menu i zapoznaj się z konkursowymi propozycjami pani bibliotekarki. Może znajdziesz coś dla siebie! 

      Po powrocie do szkoły dla aktywnych uczestników przewidziano nagrody.

     • Konkurs

     • W związku ze zbliżającymi się obchodami 230 lecia istnienia naszej szkoły zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym. Szczegóły na plakacie.

    • Głos z biblioteki
     • Głos z biblioteki

     • Zostań w domu - przeczytaj książkę”

      W tym wyjątkowym okresie zachecamy do czytania . W domu mamy przecież wiele pięknych książek, o których może zapomnieliśmy. Warto odnowić znajomość z domową biblioteczką. Czytamy dla siebie – rodzeństwa – domowników.

      Książka, to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem”

      Kornel Makuszyński

      Więcej w zakładce biblioteka

    • Uczniowie!
     • Uczniowie!

     • Panie ze świetlicy zapraszają was, drodzy uczniowie do wsólnej zabawy. Każdego dnia na stronie naszej szoły w zakładce Świetlica (lewe menu) znajdziecie propozycje kreatywnego spędzenia wolnego czasu. Dzisiaj jest to króliczek wielkanocny. Zajrzyj w wolnej chwili.

     • Kilka fotek z życia szkoły bez uczniów i nauczycieli

     • Przygotowujemy się do święta szkoły: jest już książka o 230 latach jej istnienia, okolicznościowe znaczki i baner a także obraz i obrazki św. Jana Bosko. Czekają na na Was kubki z projektu czeskiego. Izba Historii i Tradycji jest po remoncie. W Sali Konferencyjnej mamy nowe żaluzje - będziecie mogli oglądać filmy jak w prawdziwej sali kinowej.

      Pozdrawiamy Was i Waszych rodziców.

      Dyrektorzy, wszyscy nauczyciele i pracownicy obsługo. Do zobaczenia !!!.

    • Ważna informacja
     • Ważna informacja

     • Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło zasady prowadzenia nauczania na odległość i oceniania oraz klasyfikowania uczniów. Przepisy będą obowiązywały od 25 marca do 10 kwietnia 2020. Ministerstwo zwraca uwagę na równomierne obciążenie uczniów zajęciami oraz na uwzględnienie ich możliwości psychofizycznych, szczególnie w sytuacji, gdy wielu rodziców łączy pracę zawodową ze wsparciem udzielanym dzieciom. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zorganizowanie kształcenia na odległość oraz powiadomienie rodziców o jego organizacji w szkole. We współpracy z nauczycielami ustala: tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, formy kontaktu z rodzicami i uczniami, zasady korzystania z urządzeń (komputera, telewizora, telefonu), czas pracy w oparciu o w/w urządzenia z uwzględnieniem ich dostępności w domu ucznia oraz sytuacji jego rodziny. Ministerstwo wskazuje na sposoby realizacji kształcenia na odległość. Mogą one opierać się na: materiałach udostępnionych przez nauczyciela (w tym materiały samodzielnie przez niego przygotowane), materiałach z platformy www.epodreczniki.pl, materiałach CKE i OKE, materiałach z pasm edukacyjnych Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. Nauczyciele klas I-III informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych sposobach oraz formach ich realizacji przez dziecko w domu. Dyrektor ustala z nauczycielami sposób monitorowania i oceniania wiedzy uczniów oraz ich postępów w nauce. W kształceniu specjalnym nauczyciel realizujący zdalne kształcenie na odległość zobowiązany jest do dostosowania sposobu i metod pracy z uczniem do potrzeb i możliwości ucznia, w tym wynikających z IPET-ów. Dyrektor określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem materiałów i technik kształcenia na odległość. W przypadku pracowników obsługi w/w zasady mogą opierać się na pracy zdalnej lub na terenie placówki.

      Na podstawie wytycznych MEN w szkole stworzono zasady prowadzenia nauczania na odległość.

      Ustalenia dotyczące pracy nauczycieli uczących we wszystkich klasach, pedagoga, nauczycieli świetlicy szkolnej oraz nauczycieli innych rodzajów zajęć:

      • W e-dzienniku wpisujemy tematy wszystkich zajęć zgodnie z umieszczonym tam planem. Frekwencje zapisujemy jako NS.

      • W e-dzienniku, w zakładce ZADANIA DOMOWE każdorazowo wpisujemy krótki opis zadania dla uczniów.

      • Poprzez e-dziennik wysyłamy zadania do rodziców ucznia (zakładka OPIEKUN)

       

      Uwagi dotyczące pracy nauczycieli w klasach I-III:

      - Zadania i wskazówki dla ucznia wysyłamy dwa razy w tygodniu (poniedziałek i środa).

      - Wychowawcy i nauczyciele uczący w danej klasie są odpowiedzialni za wysłanie w/w zadań i wskazówek.

      - Forma pracy zależy od kreatywności nauczyciela – powinna być jak najbardziej urozmaicona, ciekawa i różnorodna (uwzględniając sugestie zawarte w zaleceniach MEN oraz pomysły własne). Nie zawsze musi to być zadanie domowe, lecz np. notatka nauczyciela, link strony itp.. Nauczyciel wskazuje rodzicom formę przesyłania odpowiedzi zwrotnych. Sugeruje się odpowiedzi w formie plików word lub jpg, ale to tylko wskazówka dla nauczyciela.

      - Nauczyciele otrzymują wykonane zadania i poprzez e-dziennik przekazują rodzicom uwagi o postępach w nauce ich dzieci.

      -Formą otrzymania informacji zwrotnej od rodziców jest mail na adres nauczyciel@spgaszowice.pl z adnotacją w temacie informacji, np.: KLASA IA – A. POREMBSKA.

      - Każdorazowo korespondencja na linii nauczyciel-rodzic odbywa się poprzez e-dziennik a informacja zwrotna na linii rodzic–nauczyciel poprzez e-mail nauczyciel@spgaszowice.pl.

      Uwagi dotyczące pracy nauczycieli w klasach IV-VI:

      - Krótkie zadania, wskazówki nauczycieli dla ucznia, krótkie notatki z lekcji sporządzone przez nauczyciela, linki stron itp. wysyłają wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie. Nie zawsze musi to być zadanie domowe. Rozkład:

      • język polski –dwa razy w tygodniu ( wtorek i czwartek)

      • matematyka – dwa razy w tygodniu (poniedziałek i środa)

      • pozostałe przedmioty humanistyczne – raz w tygodniu (poniedziałek) pozostałe przedmioty matem. – przyr. – raz w tygodniu (środa)

      • języki obce – raz w tygodniu (czwartek)

      • przedmioty artystyczne i wychowanie fizyczne – raz w tygodniu (piątek)

      Forma pracy zależy od kreatywności nauczyciela – powinna być jak najbardziej urozmaicona, ciekawa i różnorodna (uwzględniając sugestie zawarte w zaleceniach MEN oraz pomysły własne). Nauczyciel wskazuje rodzicom formę przesyłania odpowiedzi zwrotnych. Sugeruje się odpowiedzi w formie plików word lub jpg, ale to tylko wskazówka dla nauczyciela.

      Nauczyciele otrzymują wykonane zadania i poprzez e-dziennik przekazują rodzicom uwagi o postępach w nauce ich dzieci. Wpisują oceny w e-dzienniku.

      Formą otrzymania informacji zwrotnej od rodziców jest mail na adres nauczyciel@spgaszowice.pl z adnotacją w temacie informacji, np.: HISTORIA KLASA VC – N. NIESTOLIK.

      Każdorazowo korespondencja na linii nauczyciel-rodzic odbywa się poprzez e-dziennik a informacja zwrotna na linii rodzic – nauczyciel poprzez e-mail nauczyciel@spgaszowice.pl.

      UWAGI KOŃCOWE:

      • Wiedza zdobyta przez uczniów w tak trudnym okresie jest bardzo ważna, lecz najważniejsze jest zdrowie nas wszystkich. Po powrocie do szkoły uczynimy wszystko, aby nadrobić ewentualne braki edukacyjne.

      • Rodziców naszych uczniów prosimy o wyrozumiałość i pomoc.

      • Prosimy także o przekazywanie naszych konspektów, kart prac, uwag i zadań swoim dzieciom oraz o wysyłanie odpowiedzi nauczycielom.

      • Z uwagi na wiek dzieci uczących się w naszej szkole, w wielu przypadkach, pomoc Rodziców jest nieodzowna i konieczna. Dlatego czekamy na wszelkie konstruktywne uwagi zapisywane przez Państwa w e-dzienniku.

      • Nauczyciele będą starali się tak konstruować swoje wymagania, aby były one adekwatne do możliwości uczniów.

      Wierzymy, że RAZEM sprostamy temu zadaniu !!!

      Dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele.

    • Drodzy Rodzice
     • Drodzy Rodzice

     • W związku z zamknięciem szkoły od poniedziałku 16.03.2020 proszę Państwa o śledzenie informacji przesyłanych przez dyrekcję i nauczycieli za pośrednictwem e-dziennika oraz strony internetowej. Chodzi zwłaszcza o wiadomości dotyczące zadań zlecanych przez nauczycieli Państwa dzieciom.

      Sekretariat szkoły jest czynny codziennie w godzinach 8.00 – 13.00. W tych godzinach służymy także informacjami pod numerem telefonu 32 4305580. W trosce o Państwa zdrowie prosimy o ograniczenie wizyt osobistych.

      W celach edukacyjnych polecamy programy edukacyjne emitowane codzienne na pasmach TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura. Informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie: www.gov.pl/pasma-edukacyjne. Polecamy także strony: www.gov.pl/web/edukacja/ nauka-zadania oraz www.gov.pl/zdalnelekcje gdzie znajduję się ciekawe materiały edukacyjne.

      Norbert Niestolik – dyrektor szkoły

     • Obiady

     • W dn. 12.03.2020 i 13.03.2020r. podczas trwania dyżuru w świetlicy nie będą wydawane obiady

     • Komunikat dyrektora szkoły

     • Komunikat dyrektora szkoły w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty od 12.03.2020 do 25.03.2020

      • 12 i  13.03.2020 w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. W tych dniach będzie funkcjonowała świetlica szkolna w godz. 6.45 do 16.00. Prosimy rodziców uczniów o wysyłanie dzieci do świetlicy tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
      • Prosimy aby uczniowie nie opuszczali miejsca swojego zamieszkania.
      • Od poniedziałku 16.03.2020 do  środy 25.03.2020 uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nie działa świetlica.  W godzinach 8.00-13.00 będzie pełniony dyżur. Jest możliwość uzyskania informacji pod numerem telefonu 032 4305580. Dyżur pełnią dyrektorzy szkoły oraz pracownicy sekretariatu.
      • Nauczyciele oraz obsługa szkoły pozostaje do dyspozycji dyrektora.
      • Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, oraz MEN
      • Zachęcamy dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Przerwa nie oznacza dni wolnych od nauki. Należy ten czas wykorzystać np. na czytanie książek oraz korzystania z darmowych platform edukacyjnych.

                                                                                                                                 dyrektor szkoły

                                                                                                                                Norbert Niestolik

       

     • Ważna informacja

     • Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

       

      Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

      • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
      • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
      • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
      • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
      • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
      • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

      Dyrektorze,

      • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
      • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
      • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
      • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
      • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
      • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
      • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
      • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
      • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
      • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

      • dziennik elektroniczny;
      • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
      • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

      Departament Informacji i Promocji
      Ministerstwo Edukacji Narodowej

       

     • Uwaga konkurs

     • „Dobro zawsze zwycięża”

      Cel konkursu: Włączenie się w plan obchodów Roku Jana Pawła II.

      Forma: opowiadanie pt. „Dobro zawsze zwycięża” Przykład postawy dobrego człowieka.

      Kategoria: klasy IV-VI

      Termin oddania prac: 21.04.2020

      Termin ogłoszenia wyników konkursu i wręczenie nagród: 28.04.2020

      Podpisane prace składamy u nauczycieli języka polskiego. 

      Organizator konkursu: Piotr Skupień nauczyciel języka polskiego

     • Trzymaj formę razem z harcerzami

     • To kolejny etap realizacji projektu "Trzymaj formę". Tym razem klasy piąte i szóste rywalizowały ze sobą w wielu różnorodnych konkurencjach. Zaczęliśmy od prezentacji kucharza i reklamy domowego kompotu. Nie zabrakło aktywności fizycznej, której sprawdzianem był tor przeszkód. W całą rywalizację świetnie wkomponowali się harcerze, którzy zdobyli wiele cennych punktów dla swoich klas. W realizacji zajeć współpracowaliśmy z harcerzami z Rybnickiego Hufca.

     • Pasowanie na czytelnika klas I

     • 5 marca 2020r. był wyjątkowym dniem dla uczniów kl. Ia i Ib.  W tym dniu wszyscy zostali pasowani na czytelników szkolnej biblioteki. Uroczystego pasowania dokonał dyrektor szkoły. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy uczeń otrzymał pamiatkową książkę zakupioną z funduszy Rady Rodziców.

     • Dzieci uczą rodzicow

     • Klasa 3a bierze udział w projekcie "Dzieci uczą rodziców", który będzie realizowany do końca roku szkolnego. Celem projektu jest poprowadzenie 1 zajęć każdego miesiąca, na ważny społecznie temat. Dziś uczniowie 3a rozmawiali o pszczołach. Na podsumowanie zajęć napisali list do rodziców, z wszystkimi ważnymi informacjami na ich temat.

      Koordynator: Aleksandra Wengierska

     • Uwaga konkurs!!!

     • REGULAMIN KONKURSU DRZEWO FRANCISZKA 2020

                                TEMAT KONKURSU DRZEWO FRANCISZKA 2020

      Szacunek dla życia – szacunek dla środowiska, chrześcijańska droga poprawy stanu środowiska.

      CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA

      Celem Programu Drzewo Franciszka 2020 jest podniesienie świadomości ekologicznej polskiej młodzieży w oparciu o idee zapisane w Encyklice Laudato Si i zaktywizowanie młodych ludzi do prowadzenia działań na rzecz środowiska w swoich gminach, parafiach i najbliższym otoczeniu.

      Celem konkursu Drzewo Franciszka 2020 jest podjęcie przez zespoły młodzieżowe szkolnych inicjatyw na rzecz środowiska (programów edukacyjnych, audycji radiowych, serii artykułów prasowych w mediach lokalnych, akcji współdziałania z władzami lokalnymi, festynów edukacyjnych, szkolnych programów badawczych, działań terenowych, akcji ekologicznych itp.) w dowolnie wybranej przez grupę formie, podzielonych według następujących obszarów zainteresowania:

      a) ochrona i kształtowanie zasobów wodnych, 

      b) ochrona ekosystemów i krajobrazów,

      c) przeciwdziałanie szkodliwym emisjom do atmosferze,

      d) ochrona różnorodności biologicznej, 

      e) problemy terenów zurbanizowanych. 

      Koordynatorem konkursu w szkole jest Pani Maria Tomik – nauczycielka religii

     • Dzieci uczą rodziców

     • Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza wszystkie przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej, trwającej do końca roku szkolnego 2019/2020 akcji edukacyjnej pn. "Dzieci uczą rodziców". Celem akcji wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji "Dzieci uczą rodziców". 

      W ramach akcji wszystkie zgłoszone placówki każdego miesiąca będą otrzymywać drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia lekcji na tematy związane z bezpieczeństwem (w szkole/przedszkolu, na drodze, podczas zimowego i letniego wypoczynku, w internecie), ekologią, historią, sportem i promocją zdrowego trybu życia czy astronomią. Każda lekcja będzie się składać z dwóch części: w pierwszej nauczyciele wykorzystując otrzymane materiały i wiedzę własną wprowadzą dzieci w tematykę zajęć. Zaś w drugiej dzieci będą miały do wykonania zadanie przygotowane przez organizatora. Czasami będzie to pokolorowanie obrazka, prosta łamigłówka czy rebus. Następnie dzieci zabiorą obrazek do domu i pokazując rodzicom, zachęcą ich do rozmowy na temat poruszony podczas lekcji w ramach akcji "Dzieci uczą rodziców".

      Udział w akcji jest darmowy. W trakcie trwania całej akcji przewidziano konkursy z nagrodami dla dzieci i uczestniczących placówek. Zapraszamy do udziału!

      Regulamin akcji dostępny na platformie zgłoszeniowej: www.edu.crl.org.pl

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
   • sekretariat@spgaszowice.pl
   • +48 32 430 55 80
   • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice
  • Logowanie