• Książka o Gaszowicach i naszej szkole

     • W środę 19 czerwca, po uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2018/2019, będzie możliwość zakupienia najnowszej książki dotyczącej historii Gaszowic. Jej autorem jest Norbert Niestolik – dyrektor naszej szkoły.  Publikacja obejmuje 165 stron tekstu wzbogaconego  licznymi kolorowymi  zdjęciami oraz rysunkami i pracami literackimi  uczniów. Tekst podstawowy dotyczy legendy o Gaszu oraz kilku źródeł historycznych związanych z piękną historią naszej szkoły i wsi. W książce umieszczono także  źródła  archiwalne  oraz  wspólne zdjęcie uczniów i nauczycieli wykonane o okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Sprzedażą zajmie się Rada Rodziców.

                                                            Cena książki – 35 złotych.

      Zachęcamy do kupna nauczycieli i pracowników szkoły, mieszkańców wsi a szczególnie uczniów, których rysunki i teksty wzbogaciły publikację. Są nimi: Robert Malczok, Agata Binek, Magdalena Jonderko, Urszula Seletyn, Kacper Korbel, Kinga Nowosielska, Wiktoria Borsuk, Paulina Kucharska, Roksana Nowak, Michał Mańka, Patrycja Przygoda, Martyna Miera, Piotr Rybarz, Wiktoria Klimsa, Zuzanna Mazurek, Karolina Mańczyk, Zuzanna Gaszka, Hanna Kaczmarczyk, Magdalena Adamczyk, Julia Mazurek, Kinga Męcińska, Jonasz Maćczak, Anna Bywalec, Emilia Jureczko, Natalia Tomaszek, Bata Pierchała, Nikola Burda, Jan Kasparek, Elzbieta Zawioła.

                              ŻYCZYMY MIŁEJ LEKTURY, szczególnie w okresie wakacji!

     • Zakończenie projektu "Umiem pływać"

     • Od lutego do czerwca 2019r. uczniowie klas I – III uczestniczyli z zajęciach z nauki pływania. Odbyło się 20 wyjazdów na mały i duży basen Fundacji Elektrowni Rybnik. Pod okiem instruktorów uczniowie chętnie i aktywnie nabywali nowe umiejętności. Choć w różnym stopniu opanowali umiejętność pływania, to na zakończenie projektu każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom i upominek.

     • Samorząd uczniowski 2019/2020

     • Przewodnicząca – ANNA BYWALEC

      Zastępca przewodniczącego – WERONIKA  RYBARZ

      Skarbnik: MAGDALENA JONDERKO, KLAUDIA KORBEL

      Poczet sztandarowy: MILENA CICHOS, EMILIA GRELA, PAWEŁ PIEJAK

      Szabla T. Kościuszki: PAWEŁ MAZUREK, KSAWERY LISZKA

     • Zakończenie roku szkolnego

     • WTOREK (18.06.2019)

      10.50 - rozdanie nagród za osiągnięcia w ostatnich miesiącach.

      ŚRODA (19.06.2019)

      7.45 – zbiórka w szkole oraz przejście do kościoła pod opieką wychowawców

      8.00 - Msza Święta dla uczniów uczęszczających na lekcje religii

      9.00 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego (sala OKiS Gaszowice)

      • Wprowadzenie pocztu sztandarowego szkoły, hymn państwowy i szkolny.

      • Część artystyczna.

      • Wystąpienie dyrektora szkoły.

      • Wręczenie nagród dla uczniów klas III.

      Klasy I-III udają się do budynku szkoły (rozdanie świadectw)

       

      • Wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród dla uczniów klas IV-V.

      • Wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz świadectw ukończenia klasy VI.

      Świadectwa wręczają wychowawcy klas a nagrody przedstawiciele Rady Rodziców.

       

      • Wręczenie świadectw ukończenia klas IV-V (w budynku szkolnym)

     • Sukces w Ogólnopolskim konkursie Ekologicznym Ekotest

     • Uczeń kl. IVb Przemysław Banaś i kl. IVc Karol Zimny zajęli odpowiedni 10 i 11 miejsce znajdując się tym samym w grupie szesnastu punktowanych miejsc. Trzeba nadmienić, że w kategorii kl. III-IV test ten pisało 1462 dzieci. W grupie klas V-VI w naszej szkole najlepszy wynik osiągnęły: Paulina Kucharska i Hanna Kaczmarczyk. Serdecznie dziękujemy za udział

     • Międzygminny Konkurs Ekologiczny

     • 5 i 6 czerwca w ZSP w Jejkowicach odbył się Międzygminny Konkurs Ekologiczny dla klas I-VI. Chociaż wyjątkowo słoneczna pogoda przypomina nam o nadchodzących wakacjach, to nasi uczniowie bardzo dobrze zaprezentowali się na tym konkursie i wrócili z licznymi nagrodami. W rywalizacji klas I-III pierwsze miejsce zdobył Ignacy Janyga z kl. III. Natomiast w grupie kl. IV-VI, I miejsce przypadło Hannie Kaczmarczyk, a III Paulinie Kucharskiej uczennicom klasy szóstej. Uczniom gratulujemy sukcesów, a władzom Gminy Jejkowice i Gaszowice dziękujem za ufundowane nagrody.

    • Dzień Dziecka w szkole
     • Dzień Dziecka w szkole

     • Zapraszamy do galerii

      Przepiękna pogoda i radosna atmosfera towarzyszyły tegorocznym  obchodom Dnia Dziecka. Gościliśmy w szkole: Pana Pawła Bugdola - wójta gminy Gaszowice, Panią Karinę Stępień – pełnomocnika wójta ds. Infrastruktury, Pana Krzysztofa Lorka – przewodniczącego Rady Gminy Gaszowice, Pana Joachima Jezuska – sołtysa wsi Gaszowice, Pana Wojciecha Zimnego -  przedstawiciela ZOK gminy Gaszowice oraz Panie: Katarzynę Mańka i Adelajdą Zapała z Rady Rodziców naszej szkoły. Z okazji Dnia Dziecka dokonano otwarcia trzech nowych obiektów znajdujących się w podwórzu szkolnym: Parku Przyjaciół, parkingu rowerowego oraz gier chodnikowych. Goście obdarowali uczniów słodyczami a Rada Rodziców zakupiła lody. Po oficjalnych uroczystościach  przyszedł czas na  gry i zabawy. Bawiliśmy się wspaniale o czym świadczą zdjęcia wykonane w czasie święta.

     • Informacja dla Rodzicow

     • Listy uczniów przyjętych do klasy Ia i Ib na rok szkolny 2019/2020 znajdują się na gazetce w budynku szkoły obok wejścia głównego.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
   • sekretariat@spgaszowice.pl
   • +48 32 430 55 80
   • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice
  • Logowanie