Spotkanie z górnictwem

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Spotkanie z górnictwem”

Projekt jest realizowany w ramach działań partnerskich z Základni Škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45.

Jest to program UE wspierający czesko-polską współpracę transgraniczną a koordynatorem jest Euroregion Silesia.

Celem projektu jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy szkół poprzez przybliżenie historii górnictwa pogranicza polsko-czeskiego oraz przełamanie barier i różnic kulturowych tkwiących w zbiorowej świadomości młodych Polaków i Czechów.

Działania wchodzące w realizację projektu to: Wycieczka do Landek Park w Ostrawie, Wycieczka do kopalni Ignacy oraz muzeum w Rybniku, gra terenowa w Ostrawie – Dubina, Biesiada Górnicza w Gaszowicach.

Galeria zdjęć