Świetlica

 

 

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, przed i po zajęciach dydaktycznych. 

Świetlica obejmuje swą działalnością opiekuńczo – wychowawczą uczniów zapisanych do świetlicy jak również dzieci nie zapisane do świetlicy: nieuczęszczające na katechezę, język niemiecki oraz skierowane do świetlicy z powodu nieobecności nauczycieli w ramach zastępstw. 

Harmonogram dnia jest elastyczny, dostosowany do potrzeb dzieci, uwzględnia czas przeznaczony na odrabianie zadań domowych, odpoczynek - zabawy dowolne według zainteresowań oraz przebywanie dzieci na powietrzu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (boisko szkolne, szkolny plac zabaw). Organizowane są także zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych, gry i zabawy ruchowe a także zajęcia plastyczno - techniczne, muzyczne, taneczne a także kulinarne. 

Uczniowie oprócz codziennych zabaw i zajęć tematycznych realizowanych według miesięcznych planów pracy świetlicy są również objęte opieką wychowawców świetlicy podczas posiłków (dyżury w stołówce szkolnej).

Świetlica jest bardzo dobrze wyposażona w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Nasi uczniowie korzystają z licznych gier i zabawek zakupionych przez Radę Rodziców oraz z programu „Radosna Szkoła”. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć