Czas trwania lekcji i przerw

Czas trwania lekcji i przerw międzylekcyjnych od 16.09.2019

          Lekcje:                                Przerwy:

        0. 7.05 - 7.50                                0. 7.50 - 8.00         10'

  1. 8.00 - 8.45                                1. 8.45 - 8.55         10'
  2. 8.55 - 9.40                                2. 9.40 - 9.50         10'
  3. 9.50 - 10.35                              3. 10.35 - 10.45     10'
  4. 10.45 - 11.30                            4. 11.30 - 11.45      15'
  5. 11.45 - 12.30                            5. 12.30 - 12.45      15'
  6. 12.45 - 13.30                            6. 13.30 - 13.40      10'
  7. 13.40 - 14.25                            7. 14.25 - 14.35      10'
  8. 14.35 - 15.20                            8. 15.20 - 15.30      10'
  9. 15.30 - 16.15                            9. 16.15 - 16.25      10'

Długość przerwy została wydłużona z 5 do 10 min. Zajęcia dodatkowe rozpoczynają się już od 7.05 (dotyczy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach starszych).

Świetlica szkolna pracuje od 6.45 do 16.00

Galeria zdjęć