Dni wolne od zajęć

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

    Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.Nr 46, poz.432 ze zm.) oraz projektu z 21 czerwca 2018, który będzie obowiązywał od 1 września 2018,  biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalam następujące dni jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

  • 2 LISTOPADA 2018 (PIĄTEK)
  • 2 STYCZNIA 2019 (ŚRODA)
  • 29 KWIETNIA 2019 (PONIEDZIAŁEK)
  • 30 KWIETNIA 2019 (WTOREK)
  • 2 MAJA 2019 (CZWARTEK)
     

    Jednocześnie informuję rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o podjęciu decyzji w w/w sprawie.

                                   

  Dyrektor szkoły dr Norbert Niestolik

Galeria zdjęć