Skład samorządu

    Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

 

PRZEWODNICZĄCA - Klaudia Korbel

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO - Wojciech Stachoń

SKARBNIK - Przemysław Banaś

 

Poczet sztandarowy: 

Lena Jakubczyk

Nikola Czajka

Jakub Rojek

 

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Grażyna Waliłko

Galeria zdjęć