Innowacje pedagogiczne

 

 

Karina Marcol – Zajęcia umuzykalniające „Z muzyka przez świat”  -  6 godzin

Kl. IIA i kl. IIB – po 1 godzinie

Kl. IIIA i kl. IIIB – po 1 godzinie

Kl. IVA i kl. IVB – po 1 godzinie

Andrzej Wojaczek – Teatr szkolny i inne formy sceniczne – 2 godziny

 Kl. VIB, kl. VIC – po 1 godzinie

Andrzej Wojaczek – Zajęcia kształtujące kreatywność ucznia

- na zajęciach języka polskiego

Piotr  Skupień -  Radio szkolne – kształtowanie umiejętności językowych

Kl. VIA – 1 godzina

Romana Kuźnik – 1 godzina

Kl. IA – Zajęcia artystyczne: muzyka, plastyka

Agnieszka Ploch – 1 godzina

Kl. IB – Zajęcia artystyczne: muzyka, plastyka

Galeria zdjęć