Nauczyciele

NAZWISKO I IMIĘ

NAUCZANE PRZEDMIOTY

WYCHOWAWSTWO

Bienek Dorota

Wychowanie Fizyczne

VI C

Binek Sylwia

Edukacja wczesnoszkolna

II B

Chowaniec Maria

Urlop dla poratowania zdrowia

 

Chrószcz Ewa

Świetlica

 

Ficek Hanna

Zajęcie rewalidacyjne - ruchowe

 

Jurkowska Anna

zajęcia dydaktyczno-wyrównawczeMatematyka, świetlica szkolna,

 

Karecka Monika Edukacja wczesnoszkolnaz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, indywidualne IIIB

Kubik Małgorzata

Język mniejszości - niemiecki, kultura własna niemiecka

 

Kuźnik Romana

Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia informatyczne, godziny dyrektorskie, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, indywidualne

I B

Maćczak Justyna

Język angielski

IV B

Marcol Karina

Muzyka, plastyka, świetlica, godziny dyrektorskie

VI A

Mazurek Sylwia

Technika, plastyka, nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

 V A

Miera Sylwia

Pedagog, zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne

 

Niestolik Norbert

Dyrektor, historia

 

Niestrój Bogusław Biologia  

Ploch Agnieszka

Edukacja wczesnoszkolna, język angielski, zajęcia rewalidacyjne, godziny dyrektorskie

IA

Porembska Anna

Edukacja wczesnoszkolna, logopeda, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

II A

Urban Andrzej

Geografia

 

Skupień Piotr

Zastępca dyrektora, język polski, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, godziny dyrektorskie, indywidualne

IVA

Szczotka Sylwia Przyroda  

Toman Agata

Zajęcia rewalidacyjne, logopedia, nauczyciel wspomagający

 

Tomik Maria

Religia

 

Waliłko Grażyna

Matematyka, WDŻR, zajęcia indywidualne

 

Wengierska Aleksandra

Zajęcia indywidualne
biblioteka,

 

Włodarek Karolina

Zwolnienie lekarskie - L4

 

Wojaczek Andrzej

Język polski, godziny dyrektorskie

 

Wojaczek Jolanta

Zwolnienie lekarskie - L4 

 

Wojaczek Łukasz

Wychowanie fizyczne, informatyka

VI B

Wypłata Katarzyna Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze IIIA

Galeria zdjęć