• Ogólnopolskie Święto Praw Dziecka

  Z okazji Ogólnopolskiego Dnia  Praw Dziecka składamy naszym uczniom serdeczne życzenia. Wierzymy, że w  Waszym  życiu nigdy nie spotkacie się ze zjawiskiem łamania prawa, zwłaszcza dotyczących  dzieci.

  Przypominamy, że zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka Wasze prawa dzielą się na: cywilne, socjalne, kulturowe i polityczne. Obejmują one takie prawa jak: prawo do życia i rozwoju, do tożsamości, do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej, do swobody myśli, sumienia i wyznania, do wyrażania własnych poglądów, do wychowania w rodzinie, do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, do nierekrutowania do wojska, do odpowiedniego standardu życia, do ochrony zdrowia, do zabezpieczenia socjalnego, do wypoczynku i czasu wolnego, do nauki, do korzystania z dóbr kultury, do informacji, do znajomości swoich praw, do stowarzyszania się i zgromadzeń w celu pokojowym.

 • Święto Niepodległości

  Zapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystości z okazji Dnia Niepodległości, która odbyła się 8 listopada w naszej szkole.

  https://www.youtube.com/watch?v=mQtD-Qv-7cE

 • Rozdanie nagród

 • Informacja

  Informacja

  Informujemy, że dnia 19.11. nie będzie obiadu w szkole ze względu na przerwę w dostawie wody. Uczniowie otrzymają jogurt, owoc oraz płatki z mlekiem.

 • Śniadanie daje moc w klasach I

 • Śniadanie daje moc w klasie II a

 • Śniadanie daje moc w klasie IIIa

 • Obchody Święta Niepodległości

  Obchody Święta Niepodległości oraz 100-rocznicy wybuchu I powstania śląskiego przybrały w naszej szkole bardzo uroczysty charakter. Uczniowie wykonali wiele pięknych gazetek, przyozdobili korytarze szkolne  a sami  przyoblekli się w stroje w barwach narodowych. O godzinie 11.11 odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu państwowego. W czasie uroczystej akademii gościliśmy władze naszej gminy i wsi, dyrektorów sąsiednich szkół  oraz członkinie naszej Rady Rodziców. Zaszczyciła nas również swoją osobą Pani Zofia Golińska – wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.  W czasie uroczystości miał również miejsce wernisaż wystawy będącej pokłosiem uczniowskiego pleneru malarskiego na Górze Świętej Anny.

 • W Strzelczyskach i w Kaczyka

  Pierwsza część  darów bożonarodzeniowych dotarła na miejsce. Dyrektor naszej szkoły odwiedził Strzelczyska na Ukrainie oraz Kaczyka na Bukowinie w Rumunii. Pani Alicja Bałuch, dyrektor szkoły w Strzelczyskach, składa podziękowania wszystkim darczyńcom. Wizyta była również okazją do zaproszenia Pani dyrektor i grupy uczniów na uroczystość 230-lecia naszej szkoły.

  Kaczyka to „polska” wieś na rumuńskiej Bukowinie. Duszą miejscowych Polaków jest Pani Krystyna Cechaniuk, która zaprosiła Radę Rodziców oraz przyjaciół naszej szkoły do złożenia wizyty w tej pięknej wsi i krainie geograficznej. 

 • "My w powstaniach ślaskich..."

   Książka „My w powstaniach śląskich (1919-1920-1921) – gmina Gaszowice” jest swego rodzaju przewodnikiem dla nauczycieli i uczniów. Tym ostatnim ułatwi ona poznanie ważnych wydarzeń jakimi były powstania śląskie a nauczycielom wskaże praktyczne możliwości kreatywnego i ciekawego przekazywania wiedzy o nich. 

  Autorami   książki są Norbert Niestolik, dyrektor naszej szkoły oraz Jacek Stach, nauczyciel i wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rybniku. Dzięki jego pracy w publikacji można przeczytać interesujący tekst „Prawdziwa historia powstańców śląskich gminy Gaszowice”.  

 • "Biblioteczna Sowa"

  Podsumowaniem tegorocznego Miesiąca Bibliotek Szkolnych był konkurs plastyczny "Biblioteczna sowa" dla klas I - IV.

  Laureatami zostali: I miejsce: Patrycja Kłosek i Alicja Graszka, II miejsce: Kamil Chentosz
  i Zuzanna Granieczny, III miejsce Zofia Kubik i Oskar Bochenek.

  Wyróżnienia: Szymon Nieszporek, Paweł Szulc, Nadia Mazurek, Ewa Czapska, Wanessa Bluszcz, Julia Brzezina, Paulina Czech.

  Wyjątkowe figurki "Biblioteczne sowy" wykonały uczennice: Alicja Brzezina, Amelia Dudek, Magdalena Łączka.

  Za pomysłowość wykonania nagrody otrzymują: I miejsce: Antonina Słapa i Daria Jakubczyk, II miejsce: Jakub Kufieta i Robert Gac, III miejsce: Zuzanna Rutkowska i Piotr Rutkowski

 • Certyfikaty

  Poniższe certyfikaty nasza szkoła otrzymała za realizację programów "Trzymaj formę" i 'Bieg po zdrowie", które zostały obięte honorowym patronatem; MEN, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Rzecznika Praw Dziecka. Działania podejmowane przez uczniów dotyczyły przede wszystkim edukacji zdrowotnej, głównie aktywności fizycznej i zbilansowanej diety. Koordynatorami były: S. Janyga i S. Miera

 • "Szkoła do hymnu"

  "Szkoła do hymnu"

  W piątek 08.11.2019 nasza szkoła weźmie udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Punktualnie o godzinie 11:11 uczniowie we wszystkich klasach odśpiewają cztery zwrotki hymnu narodowego.O godzinie 12:00 uczniowie z klas: IVA oraz VIA/B/C na szkolnej sali gimnastycznej wezmą udział w uroczystościach związanych ze zbliżającym się Świętem Niepodległości oraz rocznicą Powstań Śląskich. Wszystkich uczniów naszej szkoły prosimy o odświętny ubiór nawiązujący do Święta Niepodległości (biel i czerwień lub przebranie się za bohaterów narodowych). Prosimy także o założenie wykonanych kotylionów.

                                                                  Dyrekcja Szkoy Podstawowej im, Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach                                                                            

 • Informacja

  Informacja

  Dzień 12.11.2019r. w naszej szkole jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym dniu świetlica dla uczniów, których rodzice pracują jest czynna od 6.45 do 16.00. Rodzice, którzy planują wysłać swoje dziecko do szkoły, prosimy zgłosić do piątku w świetlicy.

 • Infolinia

  Warszawa, 1 października 2019 r.
   

  800 080 222
  – rusza całodobowa bezpłatna infolinia
  dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


  Już od dziś, 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

  Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie
  w najtrudniejszych sytuacjach.

  Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi. Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się po wsparcie.

  W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

  Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

  Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

  Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej
   

 • Domki dla naszych skrzydlatych przyjaciół

 • Na szlaku Tadeusza Kościuszki - Szczekociny

 • Urodziny marchewki

  Klasy I-wsze świętowały urodziny marchewki. Z tej okazji każde dziecko przyniosło do szkoły przygotowane warzywo, żeby wycisnąć z niego sok. Wszyscy degustowaliśmy świeżo wyciskany napój i robiliśmy przy tym niezłe minki. Odkrywaliśmy jej walory smakowe, odżywcze i zdrowotne właściwości dla narządu wzroku i skóry. Chetne powrócimy do takiej formy zajęć.

 • Na kościuszkowskim szlaku

  W środę 23 października klas VIA miała okazję gościć w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach. Zaplanowana wizyta była częścią realizowanego w naszej szkole Programu Kościuszkowskiego, którego celem jest odwiedzanie miejsc związanych z osobą patrona szkoły. Obecność w Szczekocinach opatrzona była niezwykłą gościnnością gospodarzy, którzy przybliżyli nam historię związaną z bitwą Tadeusza Kościuszki na polach szczekocińskich oraz zaprezentowali miejsca upamiętnienia tego wydarzenia.Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor tamtejszej szkoły, mieliśmy również okazję odwiedzić Urząd Gminy w Szczekocinach, gdzie Pan Czesław Orliński Prezes Towarzystwa Kulturalnego im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach zaprezentował nam obraz „Bitwa T. Kościuszki pod Szczekocinami” autorstwa lokalnych artystów.Mamy nadzieję, że odbyte spotkania zaowocują w przyszłości współpracą między naszymi szkołami oraz będą fundamentem ciekawych inicjatyw związanych z patronem naszej szkoły.

  Piotr Skupień

 • Spotkanie z policjantem

  W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem 24 października br. uczniowie klas I uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem policji, pracującym na co dzień w Komisariacie Policji w Gaszowicach.
  Prowadzący spotkanie zwrócił uwagę, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły, poza miejscem zamieszkania, przypomniał zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.

strona:

Galeria zdjęć