• Trzymaj formę razem z harcerzami

     • To kolejny etap realizacji projektu "Trzymaj formę". Tym razem klasy piąte i szóste rywalizowały ze sobą w wielu różnorodnych konkurencjach. Zaczęliśmy od prezentacji kucharza i reklamy domowego kompotu. Nie zabrakło aktywności fizycznej, której sprawdzianem był tor przeszkód. W całą rywalizację świetnie wkomponowali się harcerze, którzy zdobyli wiele cennych punktów dla swoich klas. W realizacji zajeć współpracowaliśmy z harcerzami z Rybnickiego Hufca.

     • Pasowanie na czytelnika klas I

     • 5 marca 2020r. był wyjątkowym dniem dla uczniów kl. Ia i Ib.  W tym dniu wszyscy zostali pasowani na czytelników szkolnej biblioteki. Uroczystego pasowania dokonał dyrektor szkoły. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy uczeń otrzymał pamiatkową książkę zakupioną z funduszy Rady Rodziców.

     • Dzieci uczą rodzicow

     • Klasa 3a bierze udział w projekcie "Dzieci uczą rodziców", który będzie realizowany do końca roku szkolnego. Celem projektu jest poprowadzenie 1 zajęć każdego miesiąca, na ważny społecznie temat. Dziś uczniowie 3a rozmawiali o pszczołach. Na podsumowanie zajęć napisali list do rodziców, z wszystkimi ważnymi informacjami na ich temat.

      Koordynator: Aleksandra Wengierska

     • "Pokoloruj z nami świat chorego dziecka"

     • Szkolne Koło Wolontariatu ogłasza zbiórkę kolorowanek, kredek, plasteliny, innych przyborów szkolnych na rzecz chorych dzieci!!!! Finał akcji 9.04.2020r

      Do akcji zaprasza Fundacja Oko w Oko z Rakiem

      Liczymy na Was!!!!

       

     • Uwaga konkurs!!!

     • REGULAMIN KONKURSU DRZEWO FRANCISZKA 2020

                                TEMAT KONKURSU DRZEWO FRANCISZKA 2020

      Szacunek dla życia – szacunek dla środowiska, chrześcijańska droga poprawy stanu środowiska.

      CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA

      Celem Programu Drzewo Franciszka 2020 jest podniesienie świadomości ekologicznej polskiej młodzieży w oparciu o idee zapisane w Encyklice Laudato Si i zaktywizowanie młodych ludzi do prowadzenia działań na rzecz środowiska w swoich gminach, parafiach i najbliższym otoczeniu.

      Celem konkursu Drzewo Franciszka 2020 jest podjęcie przez zespoły młodzieżowe szkolnych inicjatyw na rzecz środowiska (programów edukacyjnych, audycji radiowych, serii artykułów prasowych w mediach lokalnych, akcji współdziałania z władzami lokalnymi, festynów edukacyjnych, szkolnych programów badawczych, działań terenowych, akcji ekologicznych itp.) w dowolnie wybranej przez grupę formie, podzielonych według następujących obszarów zainteresowania:

      a) ochrona i kształtowanie zasobów wodnych, 

      b) ochrona ekosystemów i krajobrazów,

      c) przeciwdziałanie szkodliwym emisjom do atmosferze,

      d) ochrona różnorodności biologicznej, 

      e) problemy terenów zurbanizowanych. 

      Koordynatorem konkursu w szkole jest Pani Maria Tomik – nauczycielka religii

     • Dzieci uczą rodziców

     • Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza wszystkie przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej, trwającej do końca roku szkolnego 2019/2020 akcji edukacyjnej pn. "Dzieci uczą rodziców". Celem akcji wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji "Dzieci uczą rodziców". 

      W ramach akcji wszystkie zgłoszone placówki każdego miesiąca będą otrzymywać drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia lekcji na tematy związane z bezpieczeństwem (w szkole/przedszkolu, na drodze, podczas zimowego i letniego wypoczynku, w internecie), ekologią, historią, sportem i promocją zdrowego trybu życia czy astronomią. Każda lekcja będzie się składać z dwóch części: w pierwszej nauczyciele wykorzystując otrzymane materiały i wiedzę własną wprowadzą dzieci w tematykę zajęć. Zaś w drugiej dzieci będą miały do wykonania zadanie przygotowane przez organizatora. Czasami będzie to pokolorowanie obrazka, prosta łamigłówka czy rebus. Następnie dzieci zabiorą obrazek do domu i pokazując rodzicom, zachęcą ich do rozmowy na temat poruszony podczas lekcji w ramach akcji "Dzieci uczą rodziców".

      Udział w akcji jest darmowy. W trakcie trwania całej akcji przewidziano konkursy z nagrodami dla dzieci i uczestniczących placówek. Zapraszamy do udziału!

      Regulamin akcji dostępny na platformie zgłoszeniowej: www.edu.crl.org.pl

    • Projekt "Spotkanie z górnictwem"
     • Projekt "Spotkanie z górnictwem"

     • Projekt „Spotkanie z górnictwem” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu „Przekraczamy granice 2014-2020.” Dotyczy współpracy Polsko – Czeskiej. Wnioskodawcą projektu „Spotkanie z górnictwem” jest Gmina Gaszowice/ Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach. Partnerem projektu jest Zakladni Skola Ostrava – Dubina, Frantiska Formana 45. Fundusz projektu opiewa na kwotę 5000 Euro.

      Projekt został pozytywnie zweryfikowany przez Euroregion Silesia – Stowarzyszenie Gmin Górnej Odry.

      Celem głównym projektu jest nawiązanie i wzmacnianie współpracy szkół poprzez przybliżenie  historii górnictwa oraz przełamanie barier i różnic kulturowych tkwiących w zbiorowej świadomości młodych Polaków i Czechów. Projekt będzie obejmował cztery związane ze sobą części. Dwie będą zrealizowane w Gaszowicach oraz dwie w Ostrawie. W czasie kolejnych spotkań uczniom zaprzyjaźnionych szkół zostaną przedstawione: pamiątki po dawnym górnictwie, tradycje, zwyczaje, strój, taniec, pieśni oraz lokalna kuchnia.

      Pierwsza część projektu odbyła się w Ostrawie. Dzieci zwiedziły miejscową szkołę a następnie wzięły udział w wycieczce i warsztatach w Zbytkowej Kopalni w Landku. Na zakończenie tej części spotkania zjadły wspólny obiad. Zaserwowano regionalne danie – knedliczki i sztukę mięsa z dodatkami. W kwietniu do Gaszowic przybędzie grupa 25 Czechów. Zwiedzą Zabytkową Kopalnię „Ignacy”. Będą gościć w Muzeum Miejskim w Rybniku a na zakończenie zjedzą śląski obiad. W kolejnym roku szkolnym odbędą się dwa kolejne spotkania.

     • O nas na Uniwersytecie Warszawskim

     • „Irena Sendlerowa, dobro i miłość jako motyw działań człowieka – z doświadczeń pedagoga” to praca dyrektora naszej szkoły, która ukazała się w publikacji zbiorowej „Miłość a pedagogika” pod redakcją naukową Krzysztofa Kamińskiego. Wydawcą jest Uniwersytet Warszawski. Dużą część pracy dyrektor poświęcił projektowi realizowanemu w naszej szkole poświęconemu Irenie Sendlerowej – kobiecie ratującej dzieci żydowskie z warszawskiego getta w czasach II wojny światowej..

     • Szkolne Koło Wolontariatu

     • Szkolne Koło Wolontariatu dało się poznać z wielu wspaniałych inicjatyw wspomagających biednych i potrzebujących. Jesteśmy bardzo dumni z Waszej działalności !!! Dziękujemy opiekunce Koła - Pani Agacie Toman !!! Życzymy dalszych pomysłów i sukcesów. Będą one zamieszczane na okolicznościowej gazetce, którą umieszczono na jednym z korytarzy szkolnych.

     • Harcerze w szkole

     • Druhna Aleksandra Knura oraz druh Grzegorz Kozub podjęli się próby reaktywacji istnienia Związku Harcerstwa Polskiego w naszej szkole. Serdecznie dziękujemy za wspaniałą inicjatywę. Uczniów zapraszamy na zajęcia a rodziców prosimy o wyrażenie zgody na wstąpienie ich pociech w szeregi ZHP.

     • "Kontekst, wartości, przestrzeń oswojona... - w służbie Powstań Śląskich i Ojczyzny umiłowanej

     • Nauczyciele naszej szkoły, dyrektor Norbert Niestolik oraz nauczyciel języka polskiego Andrzej Wojaczek,  uczestniczyli w dwudniowej Regionalnej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej:  „Konteksty, wartości, przestrzeń oswojona … - w służbie Powstań Śląskich i Ojczyzny umiłowanej”. Miała ona miejsce w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku, w Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach oraz w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.  W czasie konferencji dyrektor wygłosił wykład na temat: „Góra Świętej Anny w krajobrazie kulturowym Śląska – religia, walki powstańcze, wartości wychowawcze”. Zawarł w nim treści nawiązujące również do szkolnego projektu zrealizowanego w naszej szkole. Wyjazd do IPN- u a zwłaszcza do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach zaowocuje wkrótce wycieczką szkolną połączoną z warsztatami historycznymi.

    • e-karty
     • e-karty

     • Informujemy, że uczniowie posiadający e-karty mogą uzyskać doładowanie w Zarządzie Transportu Zbiorowego w Rybniku. Kwota doładowania na jeden miesiąc wynosi 10 zł. Doładowanie od marca 2020 do czerwca 2020 wynosi 40 zł ( 4 x 10 zł).

     • 230 lat naszej szkoły oraz 95-lecie nadania imienia Tadeusza Kościuszki

     • 10 czerwca 2020 roku będziemy obchodzili święto 230-lecia istnienia naszej szkoły oraz 95 – lecie nadania jej imienia Tadeusza Kościuszki. W ramach przygotowań do święta na jednym z korytarzy szkolnych umieszczono okolicznościową gazetkę. Znalazły się na niej: widokówki, zdjęcia, rysunek Pani Agnieszki Oślizło przedstawiający naszą szkołę z roku 1790 oraz oficjalne ligo imprezy. W najbliższym czasie poinformujemy o szczegółach dotyczących naszego święta.

     • "Wywiadówka inaczej"

     • W czasie ostatniej wywiadówki nie ograniczyliśmy się do spotkania z wychowawcami klas. Na Sali OKiS odbyły się dwie ciekawe prelekcje dla rodziców naszych uczniów. Pani mecenas Paulina Kościelny – Wita przedstawiła problem odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, zwłaszcza w aspekcie tzw. hejtu. Pan Marek Płatek, w oparciu o doświadczenia zawodowe, opowiedział o właściwym korzystaniu przez dzieci z Internetu. Wskazał rodzicom na sposoby kontroli nad tym zagadnieniem.

      Ze strony szkoły głos zabrał dyrektor przedstawiając osiągnięcia placówki w ostatnich miesiącach. Pan Łukasz Wojaczek podał zasady wydania tzw. m-legitymacji.

      Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy wzięli udział w wywiadówce. Jesteśmy przekonani, że Państwa udział wpłynie pozytywnie na edukację oraz wychowanie Waszych pociech.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
   • sekretariat@spgaszowice.pl
   • +48 32 430 55 80
   • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice
  • Logowanie