• "Pokoloruj z nami świat chorego dziecka"

     • Szkolne Koło Wolontariatu ogłasza zbiórkę kolorowanek, kredek, plasteliny, innych przyborów szkolnych na rzecz chorych dzieci!!!! Finał akcji 9.04.2020r

      Do akcji zaprasza Fundacja Oko w Oko z Rakiem

      Liczymy na Was!!!!

       

     • O nas na Uniwersytecie Warszawskim

     • „Irena Sendlerowa, dobro i miłość jako motyw działań człowieka – z doświadczeń pedagoga” to praca dyrektora naszej szkoły, która ukazała się w publikacji zbiorowej „Miłość a pedagogika” pod redakcją naukową Krzysztofa Kamińskiego. Wydawcą jest Uniwersytet Warszawski. Dużą część pracy dyrektor poświęcił projektowi realizowanemu w naszej szkole poświęconemu Irenie Sendlerowej – kobiecie ratującej dzieci żydowskie z warszawskiego getta w czasach II wojny światowej..

     • Szkolne Koło Wolontariatu

     • Szkolne Koło Wolontariatu dało się poznać z wielu wspaniałych inicjatyw wspomagających biednych i potrzebujących. Jesteśmy bardzo dumni z Waszej działalności !!! Dziękujemy opiekunce Koła - Pani Agacie Toman !!! Życzymy dalszych pomysłów i sukcesów. Będą one zamieszczane na okolicznościowej gazetce, którą umieszczono na jednym z korytarzy szkolnych.

     • Harcerze w szkole

     • Druhna Aleksandra Knura oraz druh Grzegorz Kozub podjęli się próby reaktywacji istnienia Związku Harcerstwa Polskiego w naszej szkole. Serdecznie dziękujemy za wspaniałą inicjatywę. Uczniów zapraszamy na zajęcia a rodziców prosimy o wyrażenie zgody na wstąpienie ich pociech w szeregi ZHP.

     • "Kontekst, wartości, przestrzeń oswojona... - w służbie Powstań Śląskich i Ojczyzny umiłowanej

     • Nauczyciele naszej szkoły, dyrektor Norbert Niestolik oraz nauczyciel języka polskiego Andrzej Wojaczek,  uczestniczyli w dwudniowej Regionalnej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej:  „Konteksty, wartości, przestrzeń oswojona … - w służbie Powstań Śląskich i Ojczyzny umiłowanej”. Miała ona miejsce w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku, w Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach oraz w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.  W czasie konferencji dyrektor wygłosił wykład na temat: „Góra Świętej Anny w krajobrazie kulturowym Śląska – religia, walki powstańcze, wartości wychowawcze”. Zawarł w nim treści nawiązujące również do szkolnego projektu zrealizowanego w naszej szkole. Wyjazd do IPN- u a zwłaszcza do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach zaowocuje wkrótce wycieczką szkolną połączoną z warsztatami historycznymi.

    • e-karty
     • e-karty

     • Informujemy, że uczniowie posiadający e-karty mogą uzyskać doładowanie w Zarządzie Transportu Zbiorowego w Rybniku. Kwota doładowania na jeden miesiąc wynosi 10 zł. Doładowanie od marca 2020 do czerwca 2020 wynosi 40 zł ( 4 x 10 zł).

     • 230 lat naszej szkoły oraz 95-lecie nadania imienia Tadeusza Kościuszki

     • 10 czerwca 2020 roku będziemy obchodzili święto 230-lecia istnienia naszej szkoły oraz 95 – lecie nadania jej imienia Tadeusza Kościuszki. W ramach przygotowań do święta na jednym z korytarzy szkolnych umieszczono okolicznościową gazetkę. Znalazły się na niej: widokówki, zdjęcia, rysunek Pani Agnieszki Oślizło przedstawiający naszą szkołę z roku 1790 oraz oficjalne ligo imprezy. W najbliższym czasie poinformujemy o szczegółach dotyczących naszego święta.

     • "Wywiadówka inaczej"

     • W czasie ostatniej wywiadówki nie ograniczyliśmy się do spotkania z wychowawcami klas. Na Sali OKiS odbyły się dwie ciekawe prelekcje dla rodziców naszych uczniów. Pani mecenas Paulina Kościelny – Wita przedstawiła problem odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, zwłaszcza w aspekcie tzw. hejtu. Pan Marek Płatek, w oparciu o doświadczenia zawodowe, opowiedział o właściwym korzystaniu przez dzieci z Internetu. Wskazał rodzicom na sposoby kontroli nad tym zagadnieniem.

      Ze strony szkoły głos zabrał dyrektor przedstawiając osiągnięcia placówki w ostatnich miesiącach. Pan Łukasz Wojaczek podał zasady wydania tzw. m-legitymacji.

      Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy wzięli udział w wywiadówce. Jesteśmy przekonani, że Państwa udział wpłynie pozytywnie na edukację oraz wychowanie Waszych pociech.

     • Dzień Bezpiecznego Internetu - wtorek 11 luty

     • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej
      od 2004r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata

      Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców
      z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo.

      DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.
       

      Podstawowe zasady bezpieczeństwa w Internecie
      1. Ustal z dzieckiem zasady korzystania z sieci.

      2. Umieść komputer w powszechnie dostępnym miejscu w domu.

      3. Naucz dziecko zasady ograniczonego zaufania do osób i treści, na które trafia w sieci.

      4. Naucz dziecko chronić prywatność.

      5. Przekonaj dziecko, by zawsze konsultowało z Tobą materiały, które publikuje w Internecie.

      6. Nie narażaj dziecka, publikując bezkrytycznie jego zdjęcia w sieci!

      7. Chroń komputer dziecka przed niewłaściwymi treściami.

      8. Upewnij się, że Twoje dziecko korzysta z gier adekwatnych do jego wieku.

      9. Upewnij się, że szkoła do której chodzi dziecko opracowała i wdrożyła system zapobiegania
      i reagowania na cyberprzemoc.

      10. Naucz dziecko szacunku dla innych internautów i przekonaj je, że nawet pozornie niewinne żarty potrafią bardzo krzywdzić.

      Więcej:
      www.dzieckowsieci.pl – zagrożenia w sieci
      www.sieciaki.pl – strona dla dzieci
      Helpline.org.pl – pomoc w przypadku cyberprzemocy


      Źródło: www.dzieckowsieci.pl

     • Gość ze Strzelec Opolskich

     • Pan Józef Bocian jest emerytowanym nauczycielem. Mieszka w Strzelcach Opolskich. Jego rodzina szczyci się kresowymi korzeniami. W jednej z audycji „Lwowskiej Fali” redagowanej  przez Panią Danutę Skalską usłyszał o współpracy naszej szkoły z polską szkołą w Strzelczyskach na Ukrainie. Postanowił wspomóc  jej uczniów. Ofiarował: zestaw encyklopedii i słowników, ciekawe publikacje  książkowe oraz pamiątki  pochodzące ze Strzelec Opolskich.

      Prezenty przekażemy obdarowanym. Serdecznie dziękujemy!!!

     • Rekolekcje wielkopostne

     • Informujemy rodziców uczniów naszej szkoły, że rekolekcje wielkopostne w bieżącym roku szkolnym odbędą się w dniach 30, 31marzec, 1 kwiecień 2020 (poniedziałek-wtorek-środa). W tym czasie szkoła nie prowadzi zajęć lekcyjnych. Świetlica szkolna pracuje zgodnie z planem. Szczegółowy plan rekolekcji podamy w późniejszym terminie 

     • m-legitymacja

     • Informuję, że istnieje możliwość wydanie uczniom naszej szkoły tzw. m-legitymacji. Pełna dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się na stronie szkoły w zakładce m-Legitymacja. O szczegółach poinformujemy dodatkowo w czasie najbliższego spotkania z rodzicami.

                                                                                  Dyrektor szkoły

     • Rekrutacja

     • Informuję, że w zakładce REKRUTACJA znajduje się komplet dokumentów dotyczących rekrutacji dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

      Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zameldowanych w obwodzie szkoły wypełniają załączniki 1 oraz 2 do Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021. 

      Rodzice uczniów spoza obwodu szkoły wypełniają załączniki 3 oraz 4 do w/w Regulaminu.

                                                                                     Dyrektor szkoły

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
    • sekretariat@spgaszowice.pl
    • +48 32 430 55 80
    • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice
   • Logowanie