• Zaproszenie

     • Szkolne Koło Wolontariatu zaprasza uczniów na "słodką środę". Rozprowadzane bedą babeczki za jedyne 1 zł. W ten sposób zasilimy budżet Szkolnego Koła Wolontariatu, dzięki któremu będziemy mogli pozyskiwać datki na kiermaszu szkolnym i wspomóc naszą szkolną koleżankę.

     • Klasa w stylu Misia

     • 25 listopada został oceniony oryginalny wystrój klas w stylu "Misia". Za zaangażowanie w ten wystrój wszystkim bardzo dziękujemy.

     • Konkurs biblijny

     • Laureaci Konkursu Wiedzy Biblijnej z Ewangelii według Św.Jana dnia 24 listopada wzięli udział w II etapie - rejonowym, który odbył się w Szkole Podstawowej w Rydułtowach. Hasłem Konkursu były słowa Pana Jezusa: 
      "Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie."( J 6,35 Nasi uczniowie wykazali się ogromną wiedzą z Księgi Ewangelii, ale przede wszystkim zdobyli Nagrodę od Pana Boga poprzez pochylanie się na Słowem Bożym, które daje Nagrodę Wieczną. Są to uczniowie klas szóstych: Paweł Mazurek, Elżbieta Zawioła i Robert Malczok.

     • O naszej szkole w Żorach

     • „Zakorzenienie w tradycji” to temat konferencji naukowej i metodycznej zorganizowanej przez Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach. Na zaproszenie Pani Jadwigi Tabor, kierującej tą placówką, w konferencji brał udział dyrektor naszej szkoły. Zapoznał uczestników z celami i przedmiotem edukacji regionalnej oraz publikacjami jakie  wydano w ostatnich latach w naszej szkole.

      Pani Jadwiga Tabor ofiarowała nam dwadzieścia sztuk książki CER wydanej z okazji 100 rocznicy wybuchu I powstania śląskiego.  Przekazano je bibliotece szkolnej. Dziękujemy za prezent i życzymy miłej lektury.

    • Dary dla szkoły w Strzelczyskach
     • Dary dla szkoły w Strzelczyskach

     •  

      Na tydzień przed planowanym terminem zakończyliśmy akcję zbierania prezentów bożonarodzeniowych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Polskim Językiem Nauczania w Strzelczyskach na Ukrainie.  Wynik zbiórki przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Zebraliśmy szesnaście wielkich paczek pełnych: słodyczy, zabawek, artykułów szkolnych, środków czystości i ubrań. 

      Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej akcji !!! Byli nimi:

      • Uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice
      • Nauczyciele oraz pracownicy obsługi szkoły
      • Parafianie Parafii Opatrzności Bożej w Gaszowicach
      • Studenci AH-E w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim
      • Firma  KAPAK Producent Opakowań  Tekturowych Szolc M.
      • Pan Paweł  Bugdol – wójt gminy Gaszowice
      • Pani Karina Stępień – pełnomocnik wójta gminy Gaszowice
      • Pani Teresa Tomanek - emerytowana nauczycielka naszej szkoły
     • Ogólnopolskie Święto Praw Dziecka

     • Z okazji Ogólnopolskiego Dnia  Praw Dziecka składamy naszym uczniom serdeczne życzenia. Wierzymy, że w  Waszym  życiu nigdy nie spotkacie się ze zjawiskiem łamania prawa, zwłaszcza dotyczących  dzieci.

      Przypominamy, że zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka Wasze prawa dzielą się na: cywilne, socjalne, kulturowe i polityczne. Obejmują one takie prawa jak: prawo do życia i rozwoju, do tożsamości, do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej, do swobody myśli, sumienia i wyznania, do wyrażania własnych poglądów, do wychowania w rodzinie, do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, do nierekrutowania do wojska, do odpowiedniego standardu życia, do ochrony zdrowia, do zabezpieczenia socjalnego, do wypoczynku i czasu wolnego, do nauki, do korzystania z dóbr kultury, do informacji, do znajomości swoich praw, do stowarzyszania się i zgromadzeń w celu pokojowym.

    • Informacja
     • Informacja

     • Informujemy, że dnia 19.11. nie będzie obiadu w szkole ze względu na przerwę w dostawie wody. Uczniowie otrzymają jogurt, owoc oraz płatki z mlekiem.

     • Obchody Święta Niepodległości

     • Obchody Święta Niepodległości oraz 100-rocznicy wybuchu I powstania śląskiego przybrały w naszej szkole bardzo uroczysty charakter. Uczniowie wykonali wiele pięknych gazetek, przyozdobili korytarze szkolne  a sami  przyoblekli się w stroje w barwach narodowych. O godzinie 11.11 odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu państwowego. W czasie uroczystej akademii gościliśmy władze naszej gminy i wsi, dyrektorów sąsiednich szkół  oraz członkinie naszej Rady Rodziców. Zaszczyciła nas również swoją osobą Pani Zofia Golińska – wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.  W czasie uroczystości miał również miejsce wernisaż wystawy będącej pokłosiem uczniowskiego pleneru malarskiego na Górze Świętej Anny.

     • W Strzelczyskach i w Kaczyka

     • Pierwsza część  darów bożonarodzeniowych dotarła na miejsce. Dyrektor naszej szkoły odwiedził Strzelczyska na Ukrainie oraz Kaczyka na Bukowinie w Rumunii. Pani Alicja Bałuch, dyrektor szkoły w Strzelczyskach, składa podziękowania wszystkim darczyńcom. Wizyta była również okazją do zaproszenia Pani dyrektor i grupy uczniów na uroczystość 230-lecia naszej szkoły.

      Kaczyka to „polska” wieś na rumuńskiej Bukowinie. Duszą miejscowych Polaków jest Pani Krystyna Cechaniuk, która zaprosiła Radę Rodziców oraz przyjaciół naszej szkoły do złożenia wizyty w tej pięknej wsi i krainie geograficznej. 

     • "My w powstaniach ślaskich..."

     •  Książka „My w powstaniach śląskich (1919-1920-1921) – gmina Gaszowice” jest swego rodzaju przewodnikiem dla nauczycieli i uczniów. Tym ostatnim ułatwi ona poznanie ważnych wydarzeń jakimi były powstania śląskie a nauczycielom wskaże praktyczne możliwości kreatywnego i ciekawego przekazywania wiedzy o nich. 

      Autorami   książki są Norbert Niestolik, dyrektor naszej szkoły oraz Jacek Stach, nauczyciel i wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rybniku. Dzięki jego pracy w publikacji można przeczytać interesujący tekst „Prawdziwa historia powstańców śląskich gminy Gaszowice”.  

     • "Biblioteczna Sowa"

     • Podsumowaniem tegorocznego Miesiąca Bibliotek Szkolnych był konkurs plastyczny "Biblioteczna sowa" dla klas I - IV.

      Laureatami zostali: I miejsce: Patrycja Kłosek i Alicja Graszka, II miejsce: Kamil Chentosz
      i Zuzanna Granieczny, III miejsce Zofia Kubik i Oskar Bochenek.

      Wyróżnienia: Szymon Nieszporek, Paweł Szulc, Nadia Mazurek, Ewa Czapska, Wanessa Bluszcz, Julia Brzezina, Paulina Czech.

      Wyjątkowe figurki "Biblioteczne sowy" wykonały uczennice: Alicja Brzezina, Amelia Dudek, Magdalena Łączka.

      Za pomysłowość wykonania nagrody otrzymują: I miejsce: Antonina Słapa i Daria Jakubczyk, II miejsce: Jakub Kufieta i Robert Gac, III miejsce: Zuzanna Rutkowska i Piotr Rutkowski

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
   • sekretariat@spgaszowice.pl
   • +48 32 430 55 80
   • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice
  • Logowanie