• Sprzątanie Świata 2019

     • Wzorem ubiegłych lat uczestniczyliśmy w akcji „Sprzątanie Świata” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Tegoroczne hasło "NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!" zachęca do działań na rzecz środowiska - nie tylko do sprzątania, ale przede wszystkim do tego, aby nie wytwarzać tak dużej ilości odpadów i stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami. Podczas akcji uprzątnęliśmy pobocza dróg w okolicach szkoły, teren wokół placu zabaw i siłowni, natomiast najmłodsi uczniowie zajęli się naszym szkolnym podwórkiem. Za rękawice i worki na odpady dziękujemy Urzędowi Gminy Gaszowice.

     • Pomoce dydaktyczne do biologii i geografii

     • Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców za zakup pięknych map, modeli komórek, zestawu skał i plansz dydaktycznych, które wzbogacą i uatrakcyjnią lekcje geografii i biologii. Rada Rodziców na ten cel przeznaczyła 1916 zł.

     • Nowy rok szkolny, nowe dyplomy

     • "Nie bój się ratować życie" to przewodnie hasło konkursu z udzielania pierwszej pomocy zorganizowane przez OSP Jejkowice przy wsparciu Gminy Jejkowice. Osiem drużyn z terenu powiatu rybnickiego pod opieką ratowników medycznych, musiało wykazać się wiedzą i praktycznym udzielaniem pierwszej pomocy osobom poszkodowanym e różnych wypadkach. Nasza drużyna w składzie Emilia Jureczko, Krzysztof Rochnowski i Ela Zawioła zdobyła III miejsce, za co uczniom serdecznie dziękujemy. Propoagowanie wśród uczniów umiejętności w zakresie pierwszej pomocy to kreowanie postaw, które ratują zdrowie i życie czzłowieka.

     • Radio

     • Kolejną inwestycją jaką poczyniono w szkole  jest instalacja radia. Dotychczasowy system tzw. radioli nie spełniał  wymogów jakościowych i technicznych  współczesnych czasów.  Nowe radio szkolne pozwala na emitowanie: programów stacji radiowych, nagrań zapisanych na nośniku zewnętrznym oraz informacji ogłaszanych za pomocą mikrofonu. W budynku szkolnym zainstalowano 23 nowoczesne głośniki oraz wzmacniacz spełniający kilka funkcji. W szkole powstanie Klub Radiowca. Uczniowie będą tworzyć własne audycje a następnie emitować je z okazji świąt i uroczystości. Dyrektorzy szkoły oraz nauczyciele będą mogli informować uczniów o ważnych sprawach i wydarzeniach. Wierzymy, że radio szkolne dobrze przysłuży się całej naszej społeczności. Inauguracja radia nastąpiła z okazji Dnia Chłopca. Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Ania Bywalec złożyła wszystkim chłopcom serdeczne życzenia. Na tę okoliczność wyemitowano okolicznościowe „Sto lat”

     • O powstaniach śląskich i Gaszowicach w Rybniku

     • „Kontrasty, wymiary i drogi w edukacji regionalnej a sprawa Śląska” to tytuł konferencji naukowej zorganizowanej przez miasto Rybnik w ramach podsumowania kolejnego roku prowadzenia edukacji regionalnej w szkołach.

      Jedno z wystąpień „Powstania Śląskie w edukacji szkolnej” było autorstwa dyrektora naszej szkoły. Przedstawił on sposoby kreatywnych działań związanych z prezentacją zagadnień z lat 1919-1921, czyli trzech powstań śląskich, uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

      Osoby obecne na konferencji ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchały relacji dotyczącej  szkolnej wycieczki na Górę Świętej Anny oraz projektu szkolnego „Tryptyk śląski”, który będzie realizowany w naszej szkole  również w kolejnych latach.

     • Na powstańczym szlaku

     • zapraszamy do galerii

      Uchwałą Sejmu RP oraz Sejmiku Województwa Śląskiego rok 2019 został ogłoszony Rokiem Powstań Śląskich. Obchody 100 rocznicy wybuchu I powstania śląskiego wpisują się także w realizację priorytetów państwa wyznaczonych oświacie na rok szkolny 2019/2020.

      Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach uczcili wspomnianą rocznicę w bardzo kreatywny sposób. W piękny jesienny dzień udaliśmy się na Górę Świętej Anny, która była miejscem walk w III powstaniu śląskim. Wycieczkę rozpoczęliśmy w Muzeum Czynu Powstańczego gdzie wzięliśmy udział w niezwykle ciekawych zajęciach. Polegały one na uważnym słuchaniu informacji oraz wypełnianiu kart na których umieszczono specjalnie sporządzone zadania. Wysłuchaliśmy także widowiska multimedialnego poświęconego czasom trzech powstań śląskich. Kolejnym punktem wycieczki był plener malarski w monumentalnym amfiteatrze nad którym góruje Pomnik Powstańców Śląskich. W miejscu tym uczniowie złożyli okolicznościowe znicze. Wycieczkę zakończyliśmy w Sanktuarium Świętej Anny. Poznaliśmy historię miejsca bardzo ważnego dla życia religijnego mieszkańców Górnego Śląska.

      Pokłosiem wycieczki będzie wernisaż prac plastycznych oraz zdjęć fotograficznych wykonanych na Górze Świętej Anny.

     • Euroweek

     • Fotorelacja

      W dniach 15-19 września 20 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w warsztatach językowych Euroweek w malowniczej miejscowości Różanka. Wraz z nami autokarem podróżowali uczniowie ze szkoły podstawowej z Orzesza. Od  samego początku znaleźliśmy wspólny język i nawiązaliśmy nowe przyjaźnie. Czas wypełniły nam zajęcia edukacyjne prowadzone w języku angielskim przez wolontariuszy z całego świata w formie warsztatów, dyskusji, prezentacji, gier i zabaw. Dodatkową atrakcją była piesza wycieczka po wzgórzach Różanki oraz rozgrywki sportowe zorganizowane przez panią Magdę z Orzesza. Odwiedził nas także Avdul, który gościł u nas w szkole. Dzieci wróciły zadowolone i pełne wrażeń.

     • Oczyszczacze powietrza

     • Gmina Gaszowice jako pierwsza gmina w Polsce zakupiła oczyszczacze powietrza la wszystkich publicznych szkół i przedszkoli funkcjonujących na jej terenie.  Pierwszym krokiem, już w roku 2018 było wyposażenie w oczyszczacze powietrza gminnych przedszkoli. Pomysł ten sprawdził się w 100 procentach. Jak powszechnie wiadomo dzieci w wieku przedszkolnym posiadają niską odporność                     i często chorują. Zależało nam tym aby  najmłodsi mieszkańcy mogli przebywać podczas zajęć w przyjaznych warunkach.

      Po przeanalizowaniu budżetu gminy w bieżącym roku postanowiono rozszerzyć projekt i wyasygnowano kolejne środki na zakup i wyposażenie wszystkich sal lekcyjnych oraz świetlic szkolnych w oczyszczacze powietrza. Przy zakupie zwracaliśmy również uwagę na to żeby sprzęt był cichy i nie stwarzał uciążliwości podczas prowadzenia zajęć.

      Oczyszczacz powietrza zmniejsza szanse zachorowań na grypę oraz inne choroby spowodowane bakteriami występującymi w powietrzu. Pozwala też zmniejszyć poziom alergenów                   w powietrzu, ułatwiając życie osobom uczulonym.

      Wszystkie gminy województwa śląskiego zgodnie z Programem Ochrony Powietrza obowiązującym od stycznia 2018 roku w ramach zadań długoterminowych zostały zobowiązane              do zaopatrzenia placówek oświatowych typu żłobki i przedszkola w przenośne oczyszczacze powietrza celem redukcji lokalnie występujących wysokich stężeń pyłów  w pomieszczeniach.

      Światowa Organizacja Zdrowia jednoznacznie stwierdza, że im mniej przebywamy                                   w zanieczyszczonym środowisku, tym lepiej. Nawet jeśli uczniowie przebywają w szkole kilka godzin dziennie, warto kupić oczyszczacz i zafundować dzieciom i młodzieży część dnia w czystym powietrzu.

      Serdecznie dziękujemy władzom gminy Gaszowice, a szczególnie Panu wójtowi Pawłowi Bugdolowi i pełnomocnikowi wójta Pani Karinie Stępień za przekazanie naszej szkole 12 oczyszczaczy powietrza oraz dodatkowych filtrów. Zostaną one umieszczone we wszystkich salach lekcyjnych  oraz w świetlicy szkolnej.

     • Wizyta Biskupa

     • W piątek 13.09.2019 delegacja z naszej szkoły miała okazję uczestniczyć w spotkaniu z okazji wizytacji w parafii w Gaszowicach księdza biskupa Adama Wodarczyka. Spotkanie to odbyło się w ramach współpracy szkoły z tutejszą parafią.

     • O Gaszowicach w Niwkach

     • W niewielkiej  wiosce Niwki leżącej nieopodal Opola  znajduje się Ośrodek Szkoleniowy Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. Uczą  się w nim nauczyciele województwa opolskiego i w ramach wybranych projektów województwa śląskiego. Szkolenie, które odbyło się 13 września obejmowało swoim zakresem tematykę bajek i legend śląskich.  W grupie ponad dwudziestu omawianych legend znajdowała się również gaszowicka opowieść o Gaszu, założycielu naszej wsi. Nauczycielom obecnym na konferencji spodobała się publikacja książkowa na ten temat oraz rysunki uczniów naszej szkoły ilustrujące legendę. Autorem ponad czterogodzinnego wykładu był dyrektor naszej szkoły.

     • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

     • W piątek gościliśmy w naszej szkole strażaków z Jejkowic, którzy przeszkolili uczniów klasy VIA z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Podczas zajęć zaprezentowali na fantomie jak należy prawidłowo wykonywać masaż serca i sztuczne oddychanie. Odświeżyli także naszą wiedzę dotyczącą numerów alarmowych i przypomnieli w jaki sposób mamy postępować, gdy w naszym otoczeniu znajdzie się osoba wymagająca pomocy. 

     • Obiady i śniadania

     • Koszt śniadania w formie bułki z dodatkami w wysokości 2,50.

      1. Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani śniadaniami zobowiązani są do złożenia deklaracji w świetlicy szkolnej do dnia 20 miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

      2. Deklaracja zgłoszenia na śniadania stanowi podstawę do naliczenia miesięcznej opłaty za żywienia dziecka. Opłata naliczana jest za czas faktycznego pobytu dziecka. Rozliczenie opłaty w bieżącym miesiącu obejmuje: naliczenie należności za miesiąc bieżący pomniejszonej o odpisy z tyt. nieobecności zgłoszonej.

      3. Nieobecność musi być zgłoszona do godz. 8:00 w dzień śniadania. Nieobecność proszę zgłaszać pod nr. tel. 698-905-648 tylko i wyłącznie w postaci sms- a (imię i nazwisko dziecka, ilość dni nieobecności, data). W związku z ustalonymi terminami wpłaty odpisy za śniadania zostaną uwzględnione z miesięcznym opóźnieniem.

      4. Informację o wysokości należności rodzic/opiekun prawny otrzyma w postaci informacji przesłanej przez dziennik elektroniczny do dnia 23 każdego miesiąca.

      5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wnoszenia opłaty za śniadania przelewem z rachunku osobistego lub przekazem pocztowym do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy na konto bankowe. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie deklaracja wygasa.

      6. Opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy szkoły o numerze:

      47 8470 0001 2001 0051 5184 0003

      W tytule proszę wpisać :

      Imię i nazwisko ucznia, śniadania – miesiąc za który dokonywana jest wpłata

       

      OSOBNY PRZELEW NA OBIADY I ŚNIADANIA

       

      OBIADY W SZKOLE

      Catering:Przedszkole im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gaszowicach

      Cena obiadu:6 zł. x ilość dni obecności w szkole

      Październik - 132 zł.(22 x 6 zł.) 14 październik DEN - obiad odwołany (odliczony)

       

      Wpłatę za wrzesień należy wpłacić do 25 - tego września na numer konta szkoły ,(decyduje kolejność wpłat - ograniczenie do 60)

      47 8470 0001 2001 0051 5184 0003

      Dane do przelewu:

      nazwa odbiorcy:

      Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kośiuszki ul. Rydułtowksa 8 44-293 Gaszowice 

      tytułem:

      Imię i nazwisko ucznia obiady - październik

      Po tym terminie brak mozliwości dopisania dziecka na obiady w danym miesiącu. Informacja o kwocie do zapłaty zostanie przekazana przez dziennik elektroniczny do 15 każdego miesiąca.

      Nieobecność dziecka należy zgłaszać do godz. 8:00 w dniu obiadu. Nieobecność proszę zgłaszać pod nr. tel. 698-905-648  tylko i wyłącznie w postaci sms- a (imię i nazwisko dziecka, ilość dni nieobecności, data). W przypadku braku informacji rodzic pokrywa koszty obiadów.

      Zwroty rozliczane są z miesięcznym opóźnieniem. Zwrot za październik zostanie odliczony od kwoty za grudzień.

     • Kościuszkowscy nad Adriatykiem i Morzem Egejskim

     •  W tegoroczne wakacje liczna grupa z naszej szkoły wypoczywała w Chorwacji i Grecji. Były morza i góry, wycieczki, wspólne wschody i zachody słońca, gry terenowe, nurkowanie, niezapomniane rejsy i wiele innych atrakcji. Uczestnicy odwiedzili bośniacki Mostar. Zadowolone twarze dzieci mówią same za siebie. Raz jeszcze dziękuję rodzicom, którzy wysłali swoje dzieci na obozy młodzieżowe i nadal zaszczepiają w nich to co najpiękniejsze - podróże. Tak więc kolejny wyjazd za rok a przed nami zimowisko i obóz narciarski. Zapraszam!!!

      Danuta W. 

     • Obiady - wrzesień

     • Osoby zainteresowane obiadami, proszone są o zgłoszenie dzieci do świetlicy szkolnej do piątku 06.09.2019r.

      Catering:Przedszkole im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gaszowicach

      Cena obiadu:6 zł. x ilość dni obecności w szkole

      OBIADY WRZESIEŃ 96 zł.

      (16 x 6 zł.) 

      Wpłatę za wrzesień należy wpłacić do 15 - tego września na numer konta szkoły:

      47 8470 0001 2001 0051 5184 0003

      Dane do przelewu:

      nazwa odbiorcy:

      Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kośiuszki ul. Rydułtowksa 8 44-293 Gaszowice 

      tytułem:

      Imię i nazwisko ucznia obiady - wrzesień

      Po tym terminie brak mozliwości dopisania dziecka na obiady w danym miesiącu.

      Nieobecność dziecka należy zgłaszać do godz. 8:00 w dniu obiadu. Nieobecność proszę zgłaszać pod nr. tel. 698-905-648  tylko i wyłącznie w postaci sms- a (imię i nazwisko dziecka, ilość dni nieobecności, data). W przypadku braku informacji rodzic pokrywa koszty obiadów.

      Zwroty rozliczane są z miesięcznym opóźnieniem. Zwrot za wrzesień zostanie odliczony od kwoty za listopad.

       

     • Witaj szkoło!

     • Dzień 2 września raczył nas deszczową pogodą, dlatego uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego miała miejsce na korytarzu rekreacyjnym szkoły. Zgromadziła ona uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi. Gośćmi byli: Pan Zbigniew Goworowski – dyrektor GZOPO oraz Pani Katarzyna Mańka – przedstawicielka Rady Rodziców. Odwiedził nas także wójt gminy Gaszowice Pan Paweł Bugdol. Dyrektor szkoły przedstawił zmiany jakie zaszły w budynku w okresie wakacyjnym oraz plan pracy  na kolejny rok szkolny. Dyrektor Goworowski oficjalnie zainaugurował kolejny rok nauki.  Po uroczystościach na terenie szkoły udaliśmy się do miejscowego kościoła na  mszę świętą. Ostatnim punktem uroczystości było powitanie uczniów klas I. 

      Całej społeczności szkolnej życzymy udanego roku szkolnego 2019/2020 !!!

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
    • sekretariat@spgaszowice.pl
    • +48 32 430 55 80
    • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice
   • Logowanie